Hyppää sisältöön

Kartläggning av och plan för avfallshanteringen

Målet med avfallskartläggningen är att se till att församlingen uppfyller sin skyldighet enligt avfallslagen att känna till

 • mängden och typen av avfall som uppkommer 
 • avfallshanteringens kostnader 
 • om avfallskärlen inne i och utanför fastigheterna är tillräckliga, ändamålsenliga och säkra 
 • avtal som gäller avfallshanteringen
 • hur prioritetsordningen iakttas.

Församlingen ska göra upp en plan för avfallshanteringen, där det ställs upp mål för hur man ska minska avfallsmängden och effektivisera insamlingen av återanvändbart avfall. I planen anges också på vilka sätt man kan uppnå målen.

Innehållet i kartläggningen av avfallshanteringen

 1. Använd fastigheternas blanketter för kartläggning av avfallshanteringen och uppföljning av avfallsmängden som hjälp. 
 2. Ta reda på vilka avfallsfraktioner (typer och mängd) som uppstår och samlas in vid fastigheten samt antalet avfallskärl och tömningsintervallerna. 
 3. Ta reda på kostnaderna för avfallshanteringen och mängderna som töms ur sopkärlen till exempel genom att studera tjänsteleverantörernas fakturor och årsredovisningar. Tjänsteproducenten är skyldig att tillhandahålla redovisningen på begäran. 
 4. Be tjänsteproducenterna om en utredning över hur era avfallsfraktioner återanvänds. 
 5. Jämför nuläget i avfallshanteringen med de kommunala avfallshanteringsföreskrifterna. 
 6. Bedöm sorteringens, avfallsrummens och avfallskärlens lämplighet med hänsyn till användarna och transportörens arbete och säkerhet.  
 7. Utarbeta och samla in förslag på hur avfallsmängden kan minskas och avfallshanteringen utvecklas för att främja den cirkulära ekonomin (som underlag för miljöprogrammet).

Åtgärd

Avfallshanteringens nuläge utreds med hjälp av en avfallshanteringskartläggning (exempel bifogat), och en plan för avfallshanteringen utarbetas.

Poäng: Minimikriterium.

Mer information

I avsnittet verktyg finns ett exempel på en avfallshanteringsblankett.Öppna länk i ny flik