Hyppää sisältöön

Miljöaspekter vid begravning

Begravningar är förknippade med många miljöaspekter som de anhöriga bör informeras om. Församlingens kommunikationsansvariga kan konsulteras i frågan. Se även avsnittet Kommunikation.

Församlingen kan också förhandla med lokala blomsterhandlare och begravningsbyråer om ekologiska alternativ i samband med begravningar, till exempel

  • ekologiska blombuketter, biologiskt nedbrytbara blomsterarrangemang, förmultnande blombottnar  
  • ekologiska urnor: låneurnor, pappurnor, tygurnor 
  • kistalba för utlåning i församlingen.

Åtgärd

Informera om ekologiska begravningsalternativ och tillämpa dem i församlingens egen verksamhet. 

Poäng: 1 poäng/åtgärd, högst 3 poäng.

Mer information

Begravningsverksamhetens centralförbund i Finland, anvisningar för kistor och urnorÖppna länk i ny flik (på finska)