Hyppää sisältöön

Energi, fastigheter och fastighetsskötsel

Församlingarna har sammanlagt cirka 8 000 fastigheter. Deras energilösningar har en stor betydelse för ekonomin och miljön och för kyrkans klimatneutralitet.

I kyrkans energi- och klimatstrategi nämns följande sätt att minska koldioxidutsläppen från fastigheterna:

  • Oljeuppvärmningen frångås senast 2025.
  • Användningen av el och fjärrvärme som producerats med fossila bränslen frångås i den mån det är möjligt senast 2025.
  • Kyrkostyrelsen erbjuder församlingarna energirådgivning.
  • Kyrkan avstår från lokaler som används sällan och ökar den delade användningen av lokaler.