Hyppää sisältöön

Sjöar och vattendrag

Församlingens markägande har betydelse för användningen och skyddet av vattnen, och vattendragens försämrade tillstånd är förknippat med den övriga markanvändningen (dikning av myrar, kalhyggen, gödsling av åkrar och så vidare).

Övergödning leder till att vattendragen blir kolkällor och därför är det viktigt att vårda dem bland annat genom att 

  • säkerställa grundvattnets kvalitet  
  • förebygga avrinning av näringsämnen 
  • förbättra vattenkvaliteten 
  • vidta åtgärder för att restaurera fiskbeståndet 
  • beakta våtmarkernas värde som skydd mot översvämningar 
  • avstå från kalhyggen, dikning och/eller markberedning på torvmarker 
  • avsätta tillräckliga skyddszoner längs stränderna 
  • se till att fartygens septiktankar töms korrekt 
  • främja hållbar rekreationsanvändning av sjöar och vattendrag. 

Åtgärd

Förbättra tillståndet i sjöar och vattendrag på församlingens område.

Poäng: 1–2 poäng/åtgärd, högst 5 poäng. 

Mer information

Skogsvårdsrekommendationer för vattenskyddÖppna länk i ny flik (på finska)