Hyppää sisältöön

Perenner

Till begravningsplatserna skaffas en stor mängd växtplantor. Man bör prioritera inhemska fleråriga växtarter och sorter som är anpassade till Finlands klimat. Uppdrivningen av plantorna inför sommaren inleds under vintern och förbrukar mycket energi, vatten, gödsel och växtskyddsmedel. De burkar som plantorna drivs upp i orsakar också plastavfall, även om en del av plantorna kan returneras till odlaren för återanvändning.

I miljödiplomet förutsätts att församlingen upplyser de anhöriga om att perenner är miljövänliga på gravar och erbjuder perenner eller enbart gräsmatta som alternativ till traditionell blomsterskötsel sommartid.

Åtgärd

  • Kunderna informeras om fördelarna med perenner.
  • Kunderna erbjuds perenner för skötta gravar. 
  • Perenner prissätts konkurrenskraftigt.

Poäng: Minimikriterium.