Hyppää sisältöön

Odlingsmarker

I bekämpningen av klimatförändringen räcker det inte längre med att enbart minska utsläppen av växthusgaser. Överskottet av koldioxid i atmosfären måste också bindas i marken igen med hjälp av kolsänkor. Vi behöver en övergång från industriellt jordbruk till cirkulärt jordbruk där åkrarna används som kolbindande kolsänkor.

Globalt sett finns mycket mer kol i marken än i atmosfären. Om världens åkrar skulle binda fyra promille mer kol årligen skulle det motsvara all den koldioxid som släppts ut och blivit kvar i atmosfären till följd av människans aktiviteter, vilket skulle bromsa klimatförändringen betydligt. Odlingsmark på torvmarker spelar en särskilt central roll.

Vid odling eller utarrendering av åkrar kan församlingen:

 • odla ekologiskt
 • hålla åkrarna täckta av vegetation så länge som möjligt 
 • undvika kraftig markberedning (tillämpa markberedning som bevarar artrikedomen eller lätt markberedning) 
 • använda växter med långa rötter som matar ner koldioxid djupt ner i marken 
 • odla kvävebindande insåningsgrödor såsom foderärter, som odlas tillsammans med havre 
 • restaurera markstrukturen, vilket också stoppar utsläppen i vattendragen 
 • gödsla med komposterad dynga eller annan organisk gödsling (till exempel ekologisk odling)
 • använda växtbiostimulanter 
 • kalka marken 
 • använda biokol och fiberbaserade markförbättringsmedel 
 • växelbruka så att samma växt endast odlas ett år eller några år i följd
 • vara förberedd på klimatförändringens konsekvenser, till exempel annorlunda arter, nya växtsjukdomar och skadedjur, extrema väderfenomen. 

Åtgärd

Församlingen främjar åtgärder som binder kol i sin odlingsverksamhet eller utarrendering av åkrar (avtal med arrendatorn).

Poäng: 1 poäng/åtgärd, högst 3 poäng.