Hyppää sisältöön

Renhållning av fastigheter

En god fastighetsskötsel och välfungerande renhållning förlänger byggnadernas livslängd betydligt. Miljövänlig städning får inte försämra kvaliteten på städningen som helhet eller öka arbetsmängden för personalen till följd av åtgärderna. Valet av städredskap, rengöringsmedel och städmetoder spelar en stor roll i renhållningen.

Vid upphandling av miljövänlig renhållning 

 • beaktas möjligheterna att återvinna och återanvända råmaterial som använts i tillverkningen av städprodukterna samt miljökonsekvenserna av användningen (till exempel vatten-, tvättmedels- och energiförbrukning) 
 • minskas förpackningsavfallet genom användning av koncentrat 
 • avstår man från engångsprodukter
 • prioriteras biologiskt nedbrytbara engångshanddukar (till exempel för att avlägsna sekretfläckar)
 • används biologiska och biologiskt nedbrytbara material i stället för plast
 • används mikrofiberprodukter. 

Städningen skapar förutsättningar för en säker, hygienisk verksamhet i lokalerna. Städningen är en del av kundservicen. Städningen skyddar också byggnaden, och rätt redskap och rengöringsmedel används för att förhindra slitage.

Miljövänlig renhållning 

 • Avstå från skadliga ämnen, välj miljövänliga städmetoder och rengöringsmedel. 
 • Hushåll med vattnet vid städningen. 
 • Fukta städdukar och moppar i tvättmaskin. 
 • Använd vatten med en energivänlig temperatur. 
 • Använd alternativa produkter (soda, ättika, surmjölk, galltvål och annat). 
 • Justera städningsnivån. 
 • Skona ytorna: alltför mycket fukt och friktion skadar ytorna. 
 • Dosera rätt mängd av rätt rengöringsmedel. 
 • Använd maskiner. De skonar personalen, rengör effektivare och underlättar det manuella arbetet, är mer ergonomiska och sparar vatten och rengöringsmedel.
 • Sortera städavfall enligt anvisningarna. 
 • Undvik soppåsar i lokaler där så kallat torrt avfall uppstår. Soppåsar behövs inte i papperskorgar, eller också kan påsarna tömmas i ett större kärl.  

Säkerhetsanvisningar och en förteckning över kemikalier som används på arbetsplatsen ska hållas tillgängliga och synliga för de anställda. Städskrubbar och städcentraler hålls rena och redskapen på rätt plats. Städmappen och första hjälpen-utrustning som till exempel ögontvätt ska finnas tillgänglig.

Kvaliteten kan följas upp bland annat genom dimensioneringen av städningen, då arbetsanvisningarna för lokalen fastställs. I dimensioneringen ska man också beakta arbete som utförs mer sällan. Då säkerställs en jämn renlighetsnivå i lokalerna och behovet av storstädning minskar, vilket gör arbetet mer ergonomiskt och skonar materialen. De anställda ska få en grundlig introduktion i arbetet. 

Även i fastighetsskötseln utomhus kan man göra ekologiska val, till exempel

 • snöuppläggning i närheten för att undvika långa transporter av plogad snö 
 • giftfri halkbekämpning genom sopning, plogning, sandning, betain, kaliumformiat och så vidare 
 • smältning av gårdsplanen med el eller fjärrvärme om energin är ansvarsfullt producerad. 

Åtgärd

Församlingen beaktar miljön i sin fastighetsskötsel och renhållning. 

Poäng: 1 poäng/åtgärd, högst 6 poäng.

Mer information

Upphandlingsanvisningar för renhållningstjänsterÖppna länk i ny flik (på finska)