Hyppää sisältöön

Inventering av kulturvärden på begravningsplatser och grönområden

I samarbete med kommunen eller landskapsmuseet kan man utföra en inventering av begravningsplatsens eller grönområdets kulturhistoriska värden. Inventeringen ska göras enligt anvisningar från Kyrkostyrelsen och Museiverket och målet är att bevara begravningsplatsernas och grönområdenas kulturhistoriska värden. En inventering är i allmänhet en förutsättning för att man på nytt ska kunna ta i bruk en gammal del av begravningsplatsen.

Åtgärd

En kulturhistorisk inventering av begravningsplatser, minnesmärken och grönområden har utförts och objekten har vid behov iståndsatts och skyddats.

Poäng:

  • En kulturhistorisk inventering av begravningsplatser, minnesmärken och grönområden har utförts, 1–5 poäng.
  • Objekt har iståndsatts och skyddats utifrån inventeringen, 1–3 poäng.
  • Totalt högst 8 poäng.

Mer information

Guide för inventering av begravningsplatserÖppna länk i ny flik (på finska)