Hyppää sisältöön

Klimatneutralitet och utsläppskompensering

Kyrkan eftersträvar klimatneutralitet senast 2030. Detta förutsätter att utsläppen av växthusgaser minskas och klimatutsläppen kompenseras.

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har i sin energi- och klimatstrategi från februari 2019 förbundit sig att motverka klimatförändringen och strävar efter att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader jämfört med förindustriell tid. Kyrkan har som mål att vara klimatneutral 2030. Då har växthusgasutsläppen minskat med 80 procent jämfört med i dag och återstående 20 procent kompenseras så långt det är möjligt till exempel genom kollagret i församlingarnas skogar.

Enligt strategin En kolneutral kyrka 2030 utreder kyrkan möjligheten att klimatkompensera sådana utsläpp som inte kan minskas på annat tekniskt eller ekonomiskt ändamålsenligt sätt.

För att nå målen kartläggs klimatutsläppen från församlingens fastigheter med hjälp av uppgifterna i fastighetsregistret Basis. Också andra motsvarande sätt godkänns vid ansökan om kyrkans miljödiplom. I enlighet med strategin En kolneutral kyrka 2030 kartläggs tillståndet i kolsänkorna på församlingarnas marker (i synnerhet skogar och myrar) samt markernas värde som kolsänkor. Kyrkan gör samtidigt upp en plan för och ger en rekommendation om hur församlingarnas skogar kan skötas på ett ekologiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt hållbart sätt så att deras tillstånd även som kollager förbättras och deras värde som kolsänkor höjs. Kyrkans klimatneutralitet genomförs i lokalförsamlingarna specifikt för varje församlingsekonomi. Kyrkostyrelsen hjälper församlingarna genom att erbjuda rådgivning och stöd.

De återstående utsläppen kan kompenseras till exempel genom FN:s officiella kompenseringstjänst Climate Neutral NowÖppna länk i ny flik. Även Finska Missionssällskapet har en egen klimatfond, Hope Fund. Hope Fund kompenserar genom att plantera träd. Kompensationsavgiften används också för övrigt klimatarbete, till exempel tillverkning av vedsparande spisar samt miljöfostran. Arbetet utförs tillsammans med lokala organisationer och bysamhällen.

På lång sikt är kompensering av utsläppen ingen slutlig lösning på klimatförändringen.

I resebranschen – särskilt för flygresor – tillämpas kompensering av koldioxidutsläpp. Koldioxid kan bindas i kolsänkor, till exempel skogar. Kompenseringen kan också få passagerarna att närmare tänka över sitt resebeteende.

Åtgärd

  • Församlingen beräknar sina koldioxidutsläpp åtminstone för fastigheternas energiförbrukning. Som övriga indikatorer kan man till exempel använda mobilitet, avfall och anskaffningar.
  • Församlingen utarbetar en plan för klimatneutralitet 2030.
  • Församlingen kompenserar för sina koldioxidutsläpp till exempel från fastigheter eller resor.
  • Församlingen är klimatneutral eller klimatnegativ.

Poäng

  • Minskning av koldioxidutsläppen 5–10 poäng.
  • Plan för klimatneutralitet 10 poäng.
  • Utsläppskompensering 1–5 poäng.
  • Församlingen är klimatneutral eller klimatnegativ 40 poäng.
  • Totalt högst 40 poäng.

Mer information

En kolneutral kyrka på webbplatsen evl.fi.Öppna länk i ny flik

Räknare för uppskattning och uppföljning av koldioxidavtryck.Öppna länk i ny flik