Hyppää sisältöön

Egen mellanutvärdering

Det är bra att göra en mellanutvärdering efter halva diplomperioden för att granska utfallet av miljöprogrammet och ställa upp uppdaterade mål för den återstående perioden.

Mellanutvärderingen kan utföras till exempel genom att de olika verksamhetsområdena besöker varandras arbetsplatser. Man får också poäng för utvärderingsutbyte om församlingens anställda gör en utvärdering av verksamheten i en annan församling. Församlingen kan också låta en extern utvärderare för miljödiplomet göra mellanutvärderingen.

Åtgärd

Mellanutvärdering av miljösystemet efter halva diplomperioden.

Poäng: 2–10 poäng enligt omfattning.