Hyppää sisältöön

Miljöansvarig

Den miljöansvariga samordnar miljöarbetet.

Kyrkorådet utser församlingens miljöansvariga senast i samband med beslutet att ansöka om miljödiplomet. Olika församlingar och uppgiftsområden får gärna ha egna miljöansvariga.

Den miljöansvarigas uppgifter

  • Samordnar församlingens egen miljöinventering. 
  • Följer upp miljöprogrammets utfall. 
  • Ger personalen miljöutbildning i samarbete med dem som ansvarar för personalutbildningen.
  • Informerar personalen och församlingsmedlemmarna i samarbete med dem som ansvarar för församlingens information. 
  • Samarbetar i enlighet med strategin En kolneutral kyrka 2030 med andra församlingar, kommuner, städer, organisationer och andra intressentgrupper för att nå klimatmålen.
  • Följer med förändringar i miljölagstiftningen. 
  • Tar initiativ i samband med miljöproblem i församlingen.

När nya anställda rekryteras ska den miljöansvarigas uppgifter nämnas i platsannonsen och ingå i befattningsbeskrivningen och lönesättningen. Tillräckligt med arbetstid ska avsättas för uppgifterna som miljöansvarig.

Församlingen åtar sig att skicka de miljöansvariga till Kyrkans miljödagar och till rådplägningsdagar och möten för miljöansvariga. För en miljöansvarig lönar det sig att nätverka också med andra än de miljöansvariga i den egna församlingen.

Åtgärd

Kyrkorådet utser en eller flera miljöansvariga och bestämmer deras arbetsuppgifter.

Poäng: Minimikriterium.