Suomen evankelis-luterilaisen kirkon verkkosivustojen julkaisujärjestelmä (Lukkari)

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Kirkkohallitus, Kirkon viestintä
Eteläranta 8, PL 210, 00131 Helsinki
(09) 18021, kirkkohallitus(at)evl.fi

Yhteyshenkilö:
Lari Lohikoski
Eteläranta 8, PL 210, 00131 Helsinki

puh. 050 346 9041
lari.lohikoski(at)evl.fi

2. Miksi henkilötietojasi käsitellään eli mikä on käsittelyn käyttötarkoitus?

Lukkari on seurakunnille ja muille kirkon organisaatioyksiköille suunniteltu verkkosivusto, jossa kaikille on samanlaiset toiminnot ja rakenne, mutta visuaalisuus voidaan rakentaa heijastamaan seurakunnan omaa ilmettä.

Henkilötietojen käsittely sivustolla liittyy sähköisessä muodossa tapahtuviin asiointia helpottaviin toimintoihin; virkatodistuksen tilaaminen, kirkkoon liittyminen, esirukouspyynnöt, palautteen kerääminen, uutiskirjeen tilaaminen.

3. Minkä takia seurakunta/Kirkkohallitus saa käsitellä henkilötietojasi eli mikä on käsittelyn oikeusperuste?

Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6.1.f artikla, jonka mukainen oikeutettu etu perustuu rekisteröidyn omaan ilmoitukseen ja tahtoon tilata virkatodistus, liittyä kirkkoon, esittää erirukouspyyntö, antaa palautetta tai tilata uutiskirje.

4. Minkälaisia henkilötietoja seurakunta/Kirkkohallitus käsittelee?

Kirkkohallitus vastaa sivuston yleisestä ja yhteisestä sisällöstä. Jokainen seurakunta vastaa omista tapahtumatiedoistaan, esittelysivuistaan, yhteystiedoistaan jne.

Sivustolla käsitellään seuraavia tietoja: virkatodistuksen tilaaminen toiminto, kirkkoon liittyminen, tapahtumiin ilmoittautuminen, palaute jne.

Seurakunta laatii itse omaan käyttöönsä lomakepohjia kuten esimerkiksi seuraavia käyttötarkoituksia varten: esirukouspyyntö, palautteen pyytäminen, seurakunnan toimintaan ilmoittautuminen. Tietosisältö vaihtelee ja käy ilmi aina kyseisestä lomakepohjasta.

Henkilön antamia tietoja käsittelee se seurakunta, jonka toiminnasta, tai jolle kuuluvasta asiasta on kyse.

5. Mistä henkilötiedot ovat peräisin eli mikä on tietojen alkuperä?

Sivuston käyttäjä itse ilmoittaa kyseistä toimintoa koskevat henkilötietonsa.

6. Kuinka pitkään henkilötietojasi säilytetään?

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin kommentoinnin kohteena ollut artikkeli pysyy julkaistuna. Jossain tapauksissa henkilötiedot ja kommentit voidaan poistaa sivuston ylläpitäjien toimesta, mikäli se on toimituksellisen työn kannalta tai epä-asiallisen sisällön tai käytöksen vuoksi sopivaa.

Palautelomakkeen henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun se on tarpeellista pa-lautteen analysoinnin kannalta.

7. Minne tietoja luovutetaan?

Sivuston kautta ilmoitetut henkilötiedot toimitetaan edelleen kyseiseen seurakuntaan, jonka toiminnasta tai muusta asiasta on kyse.

Sivuston kautta ilmoitettuja tietoja ei luovuteta sivullisille.

Sivuston teknisen ympäristön ylläpito on ulkoistettu käyttöpalvelu- ja sovellustoimittajalle, jonka toiminta täyttää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset vaatimukset.

8. Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Palvelimet sijaitsevat fyysisesti EU:ssa, ja yhteystietojen ja lomakkeiden vuorovaikutus tapahtuu EU:n sisällä.

Analytiikka on toteutettu Matomo Analyticsillä. Analytiikkadata ei siirry ETA-alueen ulkopuolelle. Analytiikalla kerätään käyttäjädataa sivuston vierailumääristä ja löydettävyydestä. Sillä ei kerätä henkilötietoja eikä valvota lomakkeiden täyttöä tai yhteydenottoja.

9. Mitä oikeuksia sinulla on?

Sinulla rekisteröitynä on oikeus tietää ja päättää henkilötietojesi käsittelystä.

Sinulla on oikeus:

  • pyytää pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin ja oikeus pyytää tietojesi oikaisemista tai poistamista
  • pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tai vastustaa niiden käsittelyä sekä oikeus siirtää tietosi toiselle rekisterinpitäjälle
  • peruuttaa antamasi suostumus, jos käsittely perustuu suostumukseesi
  • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Tietojen käsittelyn oikeusperuste ja käyttötarkoitus voivat kuitenkin rajoittaa mahdollisuuttasi käyttää edellä mainittuja oikeuksia.

Miten voit käyttää oikeuksiasi?

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön rekisterin pitäjälle tai Kirkkohallituksen tietosuojavastaavalle. Samalla saat henkilökohtaista opastusta ja neuvoja oikeuksiesi käyttämisestä. Yhteystiedot ovat selosteen alussa.

10. Kansallisen valvontaviranomaisen ja tietosuojavastaavan yhteystiedot

Suomessa tietosuojaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
PL 800, 00531 Helsinki
tietosuoja(at)om.fi
puh. 029 566 6700

Kirkkohallituksen tietosuojavastaavan yhteystieto:
tietosuojavastaava.kkr(at)evl.fi

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Kts. Evästeet

Takaisin sivun alkuun