Muut verkkosivut

Tietosuojaseloste muut verkkosivustot

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

Kirkkohallitus/Kirkon viestintä (Y-tunnus 0118950-3)
Eteläranta 8, 00130 Helsinki
PL 210, 00131 Helsinki
puh. 09 18021, kirkkohallitus(at)evl.fi

Yhteyshenkilö
Lari Lohikoski
Eteläranta 8, PL 210, 00131 Helsinki
puh. 050 346 9041
lari.lohikoski(at)evl.fi

2. Miksi henkilötietojasi käsitellään eli mikä on käsittelyn käyttötarkoitus?

Tietoja käytetään sivustolla julkaistujen artikkelien ja blogikirjoitusten kommentointiosiossa. Henkilön lähettämät tiedot näkyvät artikkelien lopussa, mikäli sivuston ylläpitäjä on hyväksynyt kommentit. Kaikkia lähetettyjä kommentteja ei välttämättä hyväksytä ja näytetä sivustolla. Tiedot voivat kuitenkin jäädä sivuston tietokantaan moderointia tai hyväksymistä varten, vaikka niitä julkisesti sivulla ei näytettäisi.

Palautelomakkeen kautta tulleita tietoja käytetään, kun vastataan saatuun palautteeseen sekä analysoidaan asiakaspalautetta.

3. Minkä takia Kirkkohallitus saa käsitellä henkilötietojasi eli mikä on käsittelyn oikeusperuste?

Tietojen käsittely perustuu henkilötietolakiin (523/1999). 25.5.2018 alkaen tietojen käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 a- ja e-kohtaan.

4. Minkälaisia henkilötietoja Kirkkohallitus käsittelee?

Henkilöryhmään kuuluvat sivuston kävijät sekä sivuston ylläpitäjät ja toimittajat. Rekisterin tietosisältö koostuu käyttäjän nimestä, sähköpostista (ei julkaista sivustolla), artikkelikohtaisista kommenteista ja kotisivun osoitteesta sekä kuvasta (vapaaehtoinen tietosisältö).

Palautteiden osalta rekisterin tietosisältö koostuu palautteen antajan nimestä ja sähköpostista.

5. Mistä henkilötiedot ovat peräisin eli mikä on tietojen alkuperä?

Henkilön tiedot ja kommentit saadaan sivuston artikkelien ja blogikirjoitusten lopussa olevasta kommentointilomakkeesta tai palautelomakkeen kautta, jonka henkilö itse täyttää.

6. Kuinka pitkään henkilötietojasi säilytetään?

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin kommentoinnin kohteena ollut artikkeli pysyy julkaistuna. Jossain tapauksissa henkilötiedot ja kommentit voidaan poistaa sivuston ylläpitäjien toimesta, mikäli se on toimituksellisen työn kannalta tai epäasiallisen sisällön tai käytöksen vuoksi sopivaa.

Palautelomakkeen henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun se on tarpeellista palautteen analysoinnin kannalta.

7. Minne tietoja luovutetaan?

Tietoja ei luovuteta.

Palautteiden osalta asiakastietojen hallinnassa käytettävän järjestelmän teknisen ympäristön ylläpito on ulkoistettu palveluntarjoajalle, jonka toiminta täyttää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset vaatimukset.

8. Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Mitä oikeuksia sinulla on?

Sinulla rekisteröitynä on oikeus tietää ja päättää henkilötietojesi käsittelystä.

Sinulla on oikeus:

  • pyytää pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin ja oikeus pyytää tietojesi oikaisemista tai poistamista
  • pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tai vastustaa niiden käsittelyä sekä oikeus siirtää tietosi toiselle rekisterinpitäjälle
  • peruuttaa antamasi suostumus, jos käsittely perustuu suostumukseesi
  • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Tietojen käsittelyn oikeusperuste ja käyttötarkoitus voivat kuitenkin rajoittaa mahdollisuuttasi käyttää edellä mainittuja oikeuksia.

Miten voit käyttää oikeuksiasi?

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön rekisterin pitäjälle tai Kirkkohallituksen tietosuojavastaavalle. Samalla saat henkilökohtaista opastusta ja neuvoja oikeuksiesi käyttämisestä. Yhteystiedot ovat selosteen alussa.

10. Kansallisen valvontaviranomaisen ja tietosuojavastaavan yhteystiedot

Suomessa tietosuojaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
PL 800, 00531 Helsinki
tietosuoja(at)om.fi
P. 029 566 6700

Kirkkohallituksen tietosuojavastaavan yhteystieto:
tietosuojavastaava.kkr(at)evl.fi

Takaisin sivun alkuun