Kirkko vaikuttaa yhteiskunnassa

Kirkolla on vahva rooli osana yhteiskuntaa. Kirkko luo toiminnallaan turvaa, toivoa ja luottamusta suomalaisten arkeen. Tämä korostuu erityisesti yhteiskunnan kriisitilanteissa. Henkisen kriisinkestävyyden vahvistaminen on seurakuntien perustyötä. Sen merkitys on huomioitu myös yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa.

Koronapandemia, sota Ukrainassa, ilmastokriisi ja luontokato, sekä talouden tilan heikkeneminen ovat tuoneet meidät yhteiskuntana perimmäisten inhimillisten ja yhteiskunnallisten kysymysten äärelle. Usko hyvään huomiseen on koetuksella, kun terveytemme, turvallisuutemme ja taloutemme perusteet ovat uhattuina. Arvomme ja valintamme joutuvat haastetuiksi. Kirkko näkee että on tärkeä vahvistaa ihmisten luottamusta ja tulevaisuususkoa. Suuntana pitää olla sosiaalisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta, jossa pidämme huolta jokaisesta apua tarvitsevasta ja kannamme vastuuta yhteisestä luomakunnasta. Voit lukea kirkon hallitusohjelmatavoitteista täältä: Hallitusohjelmatavoitteet tarkemmin.

Millä tavoin kirkko on aktiivinen toimija?

Kirkko myös edistää ihmisoikeuksien toteutumista ja välittää ympäristöstä. Kirkko on mukana kestävän kehityksen rakentamisessa – siihen sitoutuminen on vastuun kantamista tämän päivän ja tulevaisuuden ihmisistä ja luomakunnasta. Kirkko tekee myös työtä saavutettavuuden eteen. On tärkeää, että kaikilla ihmisillä olisi mahdollisuus osallistua ja olla osallisina. Sosiaalietiikassa ihmisten, yhteisöjen ja yhteiskunnan eettiset kysymykset tuovat esiin muun muassa keskustelun ihmisoikeuksista, rauhankasvatuksesta, köyhyyden seurauksista ja tasa-arvosta. Kirkon monikulttuurinen työ edistää eri kieli- ja kulttuuritaustaisten osallisuutta kirkossa ja suomalaisessa yhteiskunnassa.

Kirkko välittää ympäristöstä

Mitä kirkko tekee ympäristön ja kestävän kehityksen hyväksi?

Ympäristöstä välittävä kirkko

Yhteiskunta ja kirkko

Lue syvällisempää tietoa kirkon työstä yhteiskunnassa Evl.fi/Plus – sivustolla.

Yhteiskunta ja kirkko (Evl Plus)

Kirkko tukee tavallisilla työpaikoilla

Kirkko on aktiivinen toimija monenlaisissa yhteisöissä, kuten oppilaitoksissa, sairaaloissa ja vankiloissa sekä muilla työpaikoilla.

Kirkko mukana yhteiskunnassa

Kirkon hallitusohjelmatavoitteet 2023

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon hallitusohjelmatavoitteet 2023: Kriisinkestävä yhteiskunta – turvaa, toivoa ja luottamusta ihmisten arkeen

Lue lisää

Naisiin kohdistunut väkivalta

Yhtenä merkittävänä esteenä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisessa on sukupuolittunut väkivalta. Naiset ovat väkivallan kohteena useimmiten. Ilmiö on Suomessa erittäin yleinen ja samalla hyvin piilossa, vaikeasti tunnistettavissa.  Seurakunnissa tehdään töitä naisiin kohdistuvan väkivallan estämisen puolesta.

lue lisää
Takaisin sivun alkuun