Puolustusvoimissa

Sitilaspappi.

Kirkko tukee maanpuolustustyötä

Kirkko tukee puolustusvoimissa palvelevia henkisesti ja hengellisesti. Kirkon näkemyksen mukaan puolustusvoimilla on tärkeä rooli rauhan ja Suomen itsenäisyyden turvaajana.

Luterilaisen ja ortodoksisen kirkon sotilaspapit tekevät työtä puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen varusmiesten, henkilökunnan ja reserviläisten sekä kansainvälisissä tehtävissä olevien sotilaiden parissa. Puolustusvoimien kirkollisella alalla työskentelee tällä hetkellä 25 kokoaikaista sotilaspastoria ja kenttärovastia. Kenttärovastit työskentelevät Pääesikunnassa ja puolustushaarojen esikunnissa.  Sotilaspapit työskentelevät joukko-osastojen lisäksi Logistiikkalaitoksen esikunnassa, Puolustusvoimien tutkimuslaitoksessa, Maasotakoulussa ja Maanpuolustuskorkeakoulussa.

Sotilaspapit 

  • toimittavat sotilasyhteisön jumalanpalvelukset sekä antavat kirkollista opetusta ja sielunhoitoa
  • tarjoavat mahdollisuuden rippikoulun käymiseen asepalveluksen aikana
  • tukevat puolustusvoimien henkilöstön perheitä muun muassa kirkollisilla toimituksilla esimerkiksi vihkimisiä ja kasteita.

Sotilaspapit ovat valtion virkamiehiä. Valtio maksaa heidän palkkansa. Kirkon työtä puolustusvoimissa johtaa kenraalikuntaan kuuluva kenttäpiispa. 1.6.2023 lähtien kenttäpiispana on toiminut Pekka Asikainen.

Sotilaspappien lisäksi kirkollista työtä puolustusvoimissa tekevät varusmiespalvelusta suorittavat papit, teologian ylioppilaat, diakonit ja nuorisotyönohjaajat.

Lue lisää: Kirkko siviilipalveluspaikkana

Sotilaspapit kulkevat rinnalla

Sotilaspapit ovat kaikkien käytettävissä uskontokunnasta tai vakaumuksesta riippumatta. Lue kenttäpiispa Pekka Asikaisen haastattelu Ammattisotilas-julkaisusta 4/2023

lue lisää
Takaisin sivun alkuun