Sairaus perheessä

Sairastuminen vaikuttaa myös lähipiirin ihmisiin. Läheiset voivat olla epävarmoja ja kaivata neuvoja, miten he osaavat parhaiten olla sairastuneen tukena. He saattavat kaivata tukea myös itse.

Sairastuminen tuottaa usein monia kysymyksiä. Tilanteesta pitäisi puhua toisen kanssa, mutta voimavarat menevät omaan selviämiseen. Perheessä jokainen voi kokea tarvitsevansa kuulijaa, vaikka samalla tuntuu vaikealta kuunnella toista.

Keskustelu on tärkeää, koska se ylläpitää yhteyttä ja rakentaa yhteistä todellisuutta. Hiljaisuus ja eristäytyminen puolestaan antavat tilaa väärille tulkinnoille.

Sairastunut voi kokea, että sairaus vähentää mahdollisuuksia kantaa vastuuta perheestä. Hän saattaa kokea myös syyllisyyden tunteita. Hän voi olla niin ankara itselleen, ettei kestä myötätuntoa ja tuen osoituksia.

Esimerkiksi terve puoliso voi jäädä yksin tunteidensa kanssa. Sairastuneen voimavarat menevät oman kriisin käsittelyyn, ja joskus sairastuneen voi olla vaikea ymmärtää, että sairaus on vaikea asia perheessä myös muille.

Ystävyys on parisuhteen voimavara muutostilanteessa

On tärkeää, että kumpikin voi kääntyä toisensa puoleen, kuunnella ja tulla kuulluksi. On pyrittävä löytämään elämästä ja parisuhteesta myönteiset asiat, jotka vaikeassakin tilanteessa ovat olemassa. On hyvä pysähtyä kuuntelemaan ja keskustelemaan tunteista.

Kun sairastuminen aiheuttaa ristiriitoja, olisi tärkeää löytää keskusteluyhteys jumittumisen sijasta. Tärkeää on puhumalla vahvistaa yhteistä historiaa ja käydä läpi yhteistä elettyä elämää.

Iäkäs pariskunta halaa toisiaan ikkunan edessä.


Takaisin sivun alkuun