Testamenttilahjoitus kirkolle

Huomioitavia asioita

Seurakunnille, seurakuntayhtymille, Kirkon diakoniarahastolle ja kirkon keskusrahastolle voi tehdä testamenttilahjoituksia. Testamentissa voi määrätä, mihin testamentattava omaisuus tulee käyttää tai jättää käyttökohde seurakunnan, seurakuntayhtymän tai kirkon keskusrahaston päätettäväksi. Suositeltavaa on olla yhteydessä seurakuntaan, seurakuntayhtymään tai kirkon keskusrahastoon jo testamenttia laadittaessa. Seurakunnan verovapaudesta on säädetty perintöverolaissa

Testamenttia laadittaessa on hyvä kiinnittää huomiota ainakin seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten laadin pätevän testamentin? Testamentin tekemisestä ja muotomääräyksistä on säädetty perintökaaressa. Osaanko itse laatia testamentin? Yleensä laatimisessa on syytä käyttää juridista asiantuntija-apua.
  • Missä säilytän testamenttia ja kenet nimeän testamentin toimeenpanijaksi? 
  • Mihin tarkoitukseen haluan, että testamentattava omaisuus käytetään? 
  • Kuuluuko testamentissa määrättävä käyttötarkoitus seurakunnan, seurakuntayhtymän tai kirkon keskusrahaston tehtäväalaan? Haluanko, että seurakunta, seurakuntayhtymä tai kirkon keskusrahasto päättää testamentattavan omaisuuden käyttötarkoituksesta?
  • Jos testamentin tekijä haluaa määrätä varat käytettäväksi tiettyyn tarkoitukseen, liian tarkkaan rajattu määräys voi olla esteenä varojen tarkoituksenmukaiselle käytölle. (Jos halutaan tukea esimerkiksi paikkakunnalla tehtävää vanhustyötä, voi olla parempi osoittaa varat käytettäväksi seurakunnan diakoniatoimintaan ja siinä ensisijaisesti vanhustyöhön.) 
  • Varojen käyttötarkoitusta koskevan määräyksen ei tule olla ristiriidassa lain tai kyseistä tehtäväalaa koskevien määräysten kanssa. Jos testamentin ehdot eivät vastaa seurakunnan toimintaa, seurakunta ei välttämättä voi ottaa testamenttia vastaan.
  • Esimerkiksi seurakunnat eivät enää tee toistaiseksi voimassa olevia haudanhoitosopimuksia. Jos haluan, että testamentattavaa omaisuutta käytetään pitkäaikaiseen haudanhoitoon, testamenttia ei siltä osin tehdä seurakunnan hyväksi. Muun edunsaajan voi testamentissa määrätä uusimaan haudanhoitosopimus tarvittaessa.
  • Voiko seurakunta, seurakuntayhtymä tai kirkon keskusrahasto muuttaa testamentattavan omaisuuden käyttötarkoitusta tilanteessa, jossa ei ole enää mahdollista käyttää testamentattavaa omaisuutta testamentissa määrättyyn käyttötarkoitukseen?
  • Millaista omaisuutta olen lahjoittamassa seurakunnalle, seurakuntayhtymälle tai kirkon keskusrahastolle? Seurakuntayhtymään kuuluva seurakunta ei välttämättä voi itsenäisesti hallinnoida kiinteää omaisuutta ja tästä syystä kiinteän omaisuuden osalta seurakunnan sijaan seurakuntayhtymä saattaa olla tarkoituksenmukaisin testamentin saaja.
Takaisin sivun alkuun