Kirkon viestintä, mediaseuranta

Tietosuojaseloste mediaseurannan-uutiskirje kirkon hallinnon edustajille

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Kirkkohallitus/Kirkon viestintä (Y-tunnus 0118950-3)
PL 210, 00131 Helsinki, p. 09 18021,
kirkkohallitus@evl.fi

Yhteyshenkilö
Tuija Helenelund
PL 210, 00131 Helsinki, p. 050 529 8503
tuija.helenelund@evl.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:
Kirkon keskusrahaston tietosuojavastaava: tietosuojavastaava.kkr@evl.fi

2. Miksi henkilötietojasi käsitellään eli mikä on käsittelyn käyttötarkoitus?

Tietojen käsittelyn tarkoituksena on sähköisen mediaseurannan jakelu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon hallinnon edustajille.

3. Minkä takia henkilötietojasi käsitellään eli mikä on käsittelyn oikeusperuste?

Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6.1.f artikla.

4. Minkälaisia henkilötietoja rekisterissä käsitellään?

Rekisteröityjä ovat mediaseuranta-uutiskirjeen vastaanottajat. Rekisterissä on uutiskirjeen vastaanottajien sähköpostiosoitteet, joihin uutiskirje lähetetään.

5. Mistä henkilötiedot ovat peräisin eli mikä on tietojen alkuperä?

Yhteystiedot saadaan Kirkkohallituksen ja hiippakuntien verkkosivuilta. Uutiskirjettä on myös mahdollista tilata.

6. Kuinka pitkään henkilötietojasi säilytetään?

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin ko. henkilö on kirkon palveluksessa tai päättävässä asemassa (esim. kirkolliskokousedustajat) ja heille lähetetään mediaseuranta-uutiskirje.

7. Minne tietoja luovutetaan?

Tietoja ei luovuteta sivullisille.

8. Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Tietoja ei luovuteta. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Mitä oikeuksia sinulla on?

Sinulla rekisteröitynä on oikeus tietää ja päättää henkilötietojesi käsittelystä.

Sinulla on oikeus:

pyytää pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin ja oikeus pyytää tietojesi oikaisemista tai poistamista
pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tai vastustaa niiden käsittelyä sekä oikeus siirtää tietosi toiselle rekisterinpitäjälle
peruuttaa antamasi suostumus, jos käsittely perustuu suostumukseesi
tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.
Tietojen käsittelyn oikeusperuste ja käyttötarkoitus voivat kuitenkin rajoittaa mahdollisuuttasi käyttää edellä mainittuja oikeuksia.
Miten voit käyttää oikeuksiasi?

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön rekisterin pitäjälle tai Kirkkohallituksen tietosuojavastaavalle. Samalla saat henkilökohtaista opastusta ja neuvoja oikeuksiesi käyttämisestä. Yhteystiedot ovat selosteen alussa.

Kansallisen valvontaviranomaisen ja tietosuojavastaavan yhteystiedot

Suomessa tietosuojaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
PL 800, 00531 Helsinki
tietosuoja(at)om.fi
p. 029 566 6700

Takaisin sivun alkuun