Uutiskirjeiden tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste Kirkkohallituksen uutiskirjeiden asiakasrekisteistä


1.Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Kirkkohallitus/Kirkon viestintä (Y-tunnus 0118950-3)
Eteläranta 8, 00130 Helsinki
PL 210, 00131 Helsinki
puh. 09 18021, kirkkohallitus@evl.fi

Yhteyshenkilö
Tuulikki Terhemaa, uutiskirjepalvelu Creamailerin pääkäyttäjä
Kirkkohallitus/Kirkon viestintä
Eteläranta 8, 00130 Helsinki
puh. 050 372 1239, tuulikki.terhemaa@evl.fi

Kirkkohallituksen tietosuojavastaavan yhteystiedot
Kirkon keskusrahaston tietosuojavastaava
tietosuojavastaava.kkr@evl.fi

Tämä tietosuojaseloste kattaa kaikki Kirkkohallituksessa ja hiippakunnissa julkaistavat uutiskirjeet. Uutiskirjekohtaisia tietosuojaselosteita voi pyytää ko. uutiskirjettä lähettävältä taholta.

2. Miksi henkilötietojasi käsitellään eli mikä on käsittelyn käyttötarkoitus?

Tietoja käytetään Suomen evl. lut. kirkon sisäiseen ja julkiseen viestintään. Uutiskirjeiden lähettämistä varten tarvitaan vastaanottajan sähköpostiosoite sekä nimi. Erityisesti kirkon sisäisessä viestinnässä uutiskirjeitä lähetään eri ammattiryhmille ja siksi lähetyslistoja on ammattiryhmittäin.

3. Minkä takia henkilötietojasi käsitellään eli mikä on käsittelyn oikeusperuste?

Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6.1.f artikla, jonka mukainen oikeutettu etu perustuu rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen asiakassuhteeseen.

4. Minkälaisia henkilötietoja uutiskirjeiden lähettäjät käsittelevät?

Rekisteröityjä ovat uutiskirjeiden vastaanottajat. He ovat uutiskirjeestä riippuen kirkon keskushallinnon, hiippakuntien, seurakuntien ja kristillisten järjestöjen työntekijöitä ja luottamushenkilöitä sekä median edustajia.

Vastaanottajalistoissa on aina sähköpostiosoite. Osa sisäisen viestinnän listoista on koottu ammattiryhmittäin kuten kirkkoherrat, diakoniatyöntekijät tai lastenohjaajat, jotta uutiskirjeitä osataan kohdentaa oikeille vastaanottajille.

5. Mistä henkilötiedot ovat peräisin eli mikä on tietojen alkuperä?

Yhteystiedot saadaan hiippakuntien, seurakuntien ja kristillisten järjestöjen sekä medioiden julkisilta verkkosivuilta sekä kirkon omasta outlook-tietokannasta. Uutiskirjeitä on myös mahdollista.

6. Kuinka pitkään henkilötietojasi säilytetään?

Tietoja säilytetään asiakkuuden kestoajan. Uutiskirjetilaus on aina mahdollista peruuttaa. Peruutuslinkki on uutiskirjeen alareunassa eli ns. footerissa.

7. Minne tietoja luovutetaan?

Tietoja ei luovuteta sivullisille. Asiakastietojen hallinnassa käytettävän järjestelmän teknisen ympäristön ylläpito on ulkoistettu palveluntarjoajalle, Liana Technologiesille. Palveluntarjoaja vastaa siitä, että sen toiminta täyttää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset vaatimukset.

8. Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Mitä oikeuksia sinulla on?

Sinulla rekisteröitynä on oikeus tietää ja päättää henkilötietojesi käsittelystä.
Sinulla on oikeus:

  • pyytää pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin ja oikeus pyytää tietojesi oikaisemista tai poistamista
  • pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tai vastustaa niiden käsittelyä sekä oikeus siirtää tietosi toiselle rekisterinpitäjälle
  • peruuttaa antamasi suostumus, jos käsittely perustuu suostumukseesi
  • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Tietojen käsittelyn oikeusperuste ja käyttötarkoitus voivat kuitenkin rajoittaa mahdollisuuttasi käyttää edellä mainittuja oikeuksia.

Miten voit käyttää oikeuksiasi?
Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön rekisterin pitäjälle tai Kirkkohallituksen tietosuojavastaavalle. Samalla saat henkilökohtaista opastusta ja neuvoja oikeuksiesi käyttämisestä. Yhteystiedot ovat selosteen alussa.

10. Kansallisen valvontaviranomaisen ja tietosuojavastaavan yhteystiedot
Suomessa tietosuojaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
PL 800, 00531 Helsinki
tietosuoja(at)om.fi
p. 029 566 6700

Kirkkohallituksen tietosuojavastaavan yhteystiedot
Kirkon keskusrahaston tietosuojavastaava
tietosuojavastaava.kkr@evl.fi

Takaisin sivun alkuun