Kirkon diakoniarahaston tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

Kirkkohallitus/Kirkon diakoniarahasto (Y-tunnus 0118950-3)
Eteläranta 8, 00130 Helsinki
PL 210, 00131 Helsinki
puh. 09 18021, kirkkohallitus(at)evl.fi

Yhteyshenkilö
Tiina Saarela
Eteläranta 8, PL 210, 00131 Helsinki
puh. 050 3448573
tiina.saarela(at)evl.fi

2. Miksi henkilötietojasi käsitellään eli mikä on käsittelyn käyttötarkoitus?

Kirkon diakoniarahasto on Kirkkohallituksen alainen avustusrahasto. Se toteuttaa kirkon palvelutehtävää eli diakoniaa auttamalla taloudelliseen hätään joutuneita perheitä Suomessa. Avustuksen saamisen syitä ovat muun muassa äkillinen onnettomuus, sairaus tai muu elämän kriisi.

3. Minkä takia Kirkon diakoniarahasto saa käsitellä henkilötietojasi eli mikä on käsittelyn oikeusperuste?

Henkilötietojen käsittelyä tarvitaan hakemusten käsittelyyn ja avustuksista päättämiseen. Henkilötietoja tarvitaan, jotta toiminta voidaan toteuttaa. Niiden käsittelyyn on oikeutettu etu.

4. Minkälaisia henkilötietoja Kirkkohallitus käsittelee?

Rekisteriin kirjataan avustusta hakeneen henkilön tai henkilöiden nimi/nimet ja osoite, seurakunta, seurakunnan yhteyshenkilö, haettu summa, myönnetty summa, ahdinkoon johtaneet syyt, tämän hetken elämäntilanne, avustuksen käyttötarkoitus, perherakenne, omaisuus ja velat. Lisäksi kirjataan diakoniatyöntekijän ja avustuksen valmistelijan perustelut avustukselle.

5. Mistä henkilötiedot ovat peräisin eli mikä on tietojen alkuperä?

Kaikki tieto saadaan diakoniatyöntekijän laatimasta avustushakemuksista, johon tiedot on saatu avustusta hakeneelta henkilöltä ja diakoniatyöntekijältä.

6. Kuinka pitkään henkilötietojasi säilytetään?

Hakemukset säilytetään kuusi kuukautta päätöksenteosta. Pöytäkirjat säilytetään salattuina pysyvästi Kirkkohallituksen asianhallintajärjestelmässä.

7. Minne tietoja luovutetaan?

Tietoja pystyvät näkemään diakoniatyöntekijän lisäksi ainoastaan Kirkon diakoniarahaston työntekijät ja Kirkon diakoniarahaston hallituksen jäsenet sekä kirkkohallituksen IT-tukihenkilöt. Kaikki henkilöt ovat vaitiolovelvollisia. Tietoja ei luovuteta eteenpäin. Tietoja käytetään ainoastaan tilastoinnissa, jonka pohjalta kerrotaan taloudelliseen ahdinkoon liittyvää kokonaiskuvaa Suomessa. Tilastoinnissa tiedot ovat anonyymeja.

8. Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Mitä oikeuksia sinulla on?

Sinulla rekisteröitynä on oikeus tietää ja päättää henkilötietojesi käsittelystä.

Sinulla on oikeus:

  • pyytää pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin ja oikeus pyytää tietojesi oikaisemista tai poistamista
  • pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tai vastustaa niiden käsittelyä sekä oikeus siirtää tietosi toiselle rekisterinpitäjälle
  • peruuttaa antamasi suostumus, jos käsittely perustuu suostumukseesi
  • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Tietojen käsittelyn oikeusperuste ja käyttötarkoitus voivat kuitenkin rajoittaa mahdollisuuttasi käyttää edellä mainittuja oikeuksia.

Miten voit käyttää oikeuksiasi?

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön rekisterin pitäjälle tai Kirkkohallituksen tietosuojavastaavalle. Samalla saat henkilökohtaista opastusta ja neuvoja oikeuksiesi käyttämisestä. Yhteystiedot ovat selosteen alussa.

10. Kansallisen valvontaviranomaisen ja tietosuojavastaavan yhteystiedot

Suomessa tietosuojaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
PL 800, 00531 Helsinki
tietosuoja(at)om.fi
P. 029 566 6700

Kirkkohallituksen tietosuojavastaavan yhteystieto:
tietosuojavastaava.kkr(at)evl.fi

Takaisin sivun alkuun