Musiikki jumalanpalveluksissa

Muusikoita kirkossa.

Kirkon musiikki kantaa sanomaa

Messu alkaa ja päättyy musiikilla. Musiikilla on merkittävä rooli jumalanpalveluksissa, myös messussa eli ehtoollisjumalanpalveluksessa. Musiikki luo tunnelmaa ja antaa mahdollisuuden laulamalla osallistua jumalanpalvelukseen.

Messun musiikki koostuu virsistä, liturgisista vuorotervehdyksistä, rukouksista, hymneistä sekä muusta musiikista.

Virret ovat hengellisiä lauluja, joita lauletaan kirkon eri tilaisuuksissa. Messussa lauletaan yleensä noin kuusi virttä. Alkuvirsi johdattaa pyhäpäivän teemaan. Synninpäästön jälkeen lauletaan kiitosvirsi. Päivän virsi liittyy evankeliumin aiheeseen. Uhrivirren aikana kerätään kolehti, ja pappi mahdollisine avustajineen (esim. seurakuntalainen) kattavat ehtoollisen alttarille. Usein messun lopussa lauletaan vielä ylistys- tai päätösvirsi. Kirkon käyttämät virret löytyvät virsikirjasta, joka on hyväksytty kirkolliskokouksessa. Virsikirjat löytyvät kirkon sisääntulon läheisyydestä, ja messussa laulettavat virret merkitään virsitauluun kirkon seinälle.

Virsien lisäksi messu sisältää laulettuja tai lausuttuja vuorotervehdyksiä liturgin ja seurakunnan välillä sekä laulettuja liturgisia rukouksia ja hymnejä. Messun liturgisia rukouksia ja hymnejä ovat Kyrie (Herra armahda), Gloria (Kunnia) – Laudamus (Me kiitämme), Sanctus (Pyhä), Agnus Dei (Jumalan Karitsa) ja Benedicamus (Kiittäkäämme).

Usein messu sisältää myös muuta musiikkia, esimerkiksi psalmilaulua, kuoromusiikkia tai instrumentaalimusiikkia. Seurakunnan muusikkoa kutsutaan kanttoriksi. Kanttorin vastuulla on suunnitella messun musiikillinen kokonaisuus yhdessä muiden messun toteuttajien kanssa.

Messun monipuolinen musiikki  

Urut ovat perinteisesti olleet kirkon pääsoitin. Tämä johtuu pitkälti siitä, että vuosisatoja sitten ei ollut muita yhtä voimakasäänisiä soittimia, joilla olisi voinut säestää isoissa tiloissa satojen ihmisten laulua. Urut olivat myös teknisesti ja musiikillisesti ylivertaiset verrattuna muihin soittimiin. Yhä edelleen urut löytyvät kutakuinkin jokaisesta suomalaisesta luterilaisesta kirkosta.   

Muutaman viime vuosikymmenen aikana messun musiikki on monipuolistunut monin tavoin; virsien rinnalle on tullut uudenlaisia lauluja ja musiikin toteutuksessa käytetään nykyään lähes mitä soittimia tahansa.

Kanttori valitsee soittimet niin, että ne sopivat musiikkiin ja jumalanpalveluksen luonteeseen. Kirkkojen akustiikoissa on suuria eroja, ja isoissa tiloissa sähköisen äänentoiston käyttäminen asettaa omat haasteensa. 

Takaisin sivun alkuun