Kirkon arvot

Kirkon arvoja ovat usko, toivo ja rakkaus

Arvot kertovat, mitä asioita pidetään hyvinä ja tavoiteltavina. Kirkon yhteisiä arvoja ovat perinteiset kristilliset hyveet: usko, toivo ja rakkaus.

Kirkon perusta on rakennettu näille arvoille. Ne ohjaavat kirkon ja seurakuntien arjen toimintaa ja päätöksentekoa. Arvot toteutuvat
pelastavan evankeliumin julistuksessa, osallisuuden edistämisessä, yhteisvastuun kantamisessa, heikoimpien puolesta puhumisessa, sielunhoidossa, tasa-arvon edistämisessä ja ihmisarvon puolustamisessa sekä luomakunnan eheyden vaalimisessa.

Usko, toivo ja rakkaus rohkaisevat jokaista kirkon jäsentä elämään Jumalan yhteydessä sekä välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta

Uskon kautta syntyvä yhteys Jumalaan luo kristityn ja seurakunnan elämään perustan.
Toivon taustalla on Jeesuksen lupaus Jumalan oikeudenmukaisuudesta, huolenpidosta ja iankaikkisesta elämästä.
Rakkaus merkitsee lähimmäisistä välittämistä aina ja kaikkialla.

Takaisin sivun alkuun