Kirkkohallitus

Kirkkohallitus on osa kirkon keskushallintoa. Kirkkohallitus hoitaa kirkon yhteistä hallintoa, taloutta ja toimintaa.

Kirkkohallitus valmistelee asioita kirkolliskokoukselle, huolehtii kirkolliskokouksen päätösten täytäntöönpanosta ja antaa valtioneuvoston kirkolta pyytämät lausunnot, jollei lausunnon antaminen ole kirkolliskokouksen tehtävä. Lisäksi kirkkohallitus toimii kirkon keskusrahaston hallituksena ja perustaa virkoja kirkon erityistehtäviä varten.

Kirkkohallituksen tärkeimmät päätökset tehdään täysistunnossa. Sen jäseniä ovat arkkipiispa puheenjohtajana, piispainkokouksen valitsemat kaksi piispaa sekä kirkolliskokouksen valitsemat kaksi pappia ja yhdeksän maallikkoa. Täysistunto kokoontuu yleensä kerran kuussa Helsingissä.

Osa kirkkohallituksen päätöksistä tehdään virastokollegiossa, johon kuuluvat kirkkoneuvoksen viroissa olevat kuusi viranhaltijaa. Se kokoontuu viikoittain.

Syventävää tietoa kirkkohallituksesta löydät evl.fi/plus-palvelusta.

Kirkon talo Eteläranta 8, Helsinki
Takaisin sivun alkuun