Tiedotejakelu

Tietosuojaseloste Kirkkohallituksen yleiskirjeen asiakasrekisteristä

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

Kirkkohallitus (Y-tunnus 0118950-3)
Eteläranta 8, 00130 Helsinki
PL 210, 00131 Helsinki
p. 09 18021
kirkkohallitus@evl.fi

Yhteyshenkilö:
Anne-Marie Haapajärvi
Kirkkohallitus
Eteläranta 8, 00130 Helsinki
p. 040 142 5195
anne-marie.haapajarvi@evl.fi

1. Miksi henkilötietojasi käsitellään eli mikä on käsittelyn käyttötarkoitus?

Tietoja käytetään Suomen evl. lut. kirkon Kirkkohallituksen viralliseen hallintoviestintään seurakunnille.

2. Minkä takia seurakunta saa käsitellä henkilötietojasi eli mikä on käsittelyn oikeusperuste?

Tietojen käsittely perustuu henkilötietolakiin (523/1999). 25.5.2018 alkaen oikeusperusteena on tietosuoja-asetuksen 6.1(f) artikla, rekisterinpitäjän oikeutetut edut perustuvat rekisteröidyn asemaan kirkon työntekijänä.

3. Minkälaisia henkilötietoja käsitellään?

Henkilöryhmä, jonka tietoja käsitellään, on seurakuntien hallinnossa toimivat. Rekisteri on koottu suomeksi ja ruotsiksi.

4. Mistä henkilötiedot ovat peräisin eli mikä on tietojen alkuperä?

Yhteystiedot saadaan kirkon outlook-järjestelmästä. Uutiskirjettä on myös mahdollista tilata.

5. Kuinka pitkään henkilötietojasi säilytetään?

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilö on seurakunnan palveluksessa hallintotehtävissä.

6. Minne tietoja luovutetaan?

Tietoja ei luovuteta.

7. Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Mitä oikeuksia sinulla on?

• Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.

• Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

• Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

• Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1993) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

9. Kansallisen valvontaviranomaisen ja tietosuojavastaavan yhteystiedot

Suomessa tietosuojaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
PL 800, 00531 Helsinki
tietosuoja(at)om.fi
p. 029 566 6700

Takaisin sivun alkuun