Seksuaalisuus

Seksuaalisuus on ihmisyyden ytimessä. Seksuaalisuudessa yhdistyvät ihmisen kehollinen, henkinen, sosiaalinen ja hengellinen puoli. Seksuaalinen hyvinvointi on tärkeä osa ihmisen yleistä hyvinvointia. Seksuaalista hyvinvointia edistää, että yksilö voi elää oman sukupuolen kokemuksen ja seksuaalisen identiteettinsä mukaista elämää ja on riittävän tyytyväinen seksuaaliseen minäkuvaansa.

Osana Jumalan luomaa ihmisyyttä seksuaalisuus on myönteinen voima. Se herättää tarvetta tavoitella läheisyyttä, lämpöä, yhteenkuuluvuutta ja mielihyvää.
Ihmisen arvo ei ole sidoksissa sukupuoleen tai seksuaalisuuteen. Oman ja toisen ihmisen arvon näkeminen auttaa suojelemaan itseä, kunnioittamaan toisen rajoja sekä ymmärtämään sukupuolen moninaisuutta ja erilaisuutta.

Nuoret elävät voimakkaiden ruumiillisten ihanteiden ja asenteiden maailmassa. Heidän kasvunsa omaksi kokonaiseksi itsekseen vaatii erityistä sensitiivisyyttä sekä toisaalta tilan ja toisaalta hyväksyvän ja kuuntelevan tuen antamista.

Parisuhteessa seksuaalisuus on erityinen, intiimi ja vastuullinen elämänalue. Lapsuudesta ja nuoruudesta tuomme mukanamme tietouden tai tietämättömyyden seksuaalisuudesta. Kannamme mukanamme vanhempiemme malleja ja arvoja sekä elämämme varrelta kertyneitä seksuaalisia kokemuksiamme ja muistojamme.

Parhaimmillaan seksuaalisuus on osa emotionaalista, fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Aito toisen ihmisen kunnioitus tekee mahdolliseksi seksuaalisen nautinnon ja turvalliset kokemukset, joihin ei liity toisen pakottamista tai väkivaltaa. Seksuaalista kaltoinkohtelua ei pidä missään tilanteissa hyväksyä.

Kädet pitelevät käsiä.

Kirkon perheneuvojien ja seurakunnan työntekijöiden kanssa voi keskustella myös seksuaalisuuteen liittyvistä asioista.

Takaisin sivun alkuun