Kuka Jumala on?

Kolmiyhteinen Jumala: Isä ja Poika ja Pyhä Henki

Kuvaus kolmiyhteisestä Jumalasta kertoo, miten Jumala toimii suhteessa ihmiseen.

On mahdotonta täysin kuvata ja ymmärtää Jumalaa, johon uskomme. Häntä ei voi rajoittaa inhimillisiin sanoihin ja mielikuviin.

Kristinuskon historian ensimmäisistä vuosisadoista lähtien tätä mysteeriä, salaisuutta, on yritetty kuvata puhumalla Jumalasta kolmena ”persoonana”. Perinteisesti puhumme Jumalasta Isänä ja Poikana ja Pyhänä Henkenä. Tällä tavoin voi selventää, kuinka Jumala toimii suhteessa maailmaan, ja mitä tämä ihmiselle tarkoittaa.

  • Usko Jumalaan Isänä merkitsee sitä, että Jumala on luonut kaiken, näkyvän ja näkymättömän.
  •  Jumala ilmaisee meille rakkautensa ja hyvyytensä poikansa, Jeesuksen Kristuksen kautta. Jeesuksessa Jumala syntyi ihmiseksi. Jumala asettui ihmisen osaan ja Jeesuksen ristinkuoleman kautta pelasti ihmisen ja koko luomakunnan pahan vallasta.
  • Pyhä Henki tuo Jumalan hyvyyden ja Kristuksen rakkauden meidän keskellemme. Hän kutsuu meitä ja synnyttää meissä uskon ja uuden elämän.

Näissä eri ilmenemismuodoissa, Isässä, Pojassa ja Pyhässä Hengessä, näemme kuitenkin yhden ja saman Jumalan, joka on itsensä antava rakkaus.

Usko Jumalaan Isänä ja Poikana ja Pyhänä Henkenä on muotoiltu kirkon uskontunnustukseksi. Siinä Jumalan tunnustaminen ja hänen pelastustekojensa ylistys nivoutuvat yhdeksi kokonaisuudeksi.

Kaksi toisiaan kohti kurkottavaa kättä auringonpaisteessa.

Jumala on Isä, kaiken Luoja

Usko Jumalaan Luojana tarkoittaa, että Jumala on antanut elämän kaikelle olemassa olevalle. Samalla uskomme myös, että oma elämämme on Luojan lahjaa.

Luominen ei ole vain jotain kerran tapahtunutta. Elämän antaminen on jatkuvaa uuden luomista, toimintaa, joka ei lakkaa.

Tämän uskon mukaan kaikki, mitä meillä on, henkilökohtaiset lahjat, perhe, ystävät, omaisuus ja kaikki muu, on osa Jumalan luomistoimintaa tässä ja nyt.

Sitä, miten Jumala luodessaan toimii, voi verrata siihen, miten hyvä äiti tai isä huolehtii lapsistaan. Jumala vie tätä luomistyötään eteenpäin ihmisten kautta, meidän kauttamme muille ihmisille.

Jeesus on Jumalan Poika

Jeesus kuoli ristillä jokaisen ihmisen puolesta.

Kristinuskon mukaan kaikki luotu on hyvää, mutta maailmassa on myös pahuutta. On voimia, jotka haluavat tuhota ja repiä elämää ylläpitämisen ja rakentamisen sijaan. Hajottavin voima on se, joka saa ihmisen unohtamaan Jumalan, elämän antajan.

Sen sijaan, että ihminen ymmärtäisi, että myös hän on riippuvainen Jumalan elämää ylläpitävästä toiminnasta, hän luottaa vain itseensä ja siihen, mitä hän itse voi tehdä. Uskon kielellä puhumme tällöin synnistä.

Jumalan tapa vastata synnin ja kuoleman uhkaan oli lähettää Poikansa maailmaan. Raamatun mukaan Jumala tuli ihmiseksi Jeesuksessa.

Jeesus kantoi koko ihmiskuntaa itsessään, ja siksi hän kuollessaan ristillä kantoi jokaisen ihmisen kärsimyksen ja kuoleman. Jeesuksen sovitustyön kautta ihminen pääsee osalliseksi Hänen ylösnousemuksestaan. Näin usko antaa toivon rakkaiden jälleennäkemisestä kuoleman jälkeen.

 

Pyhä Henki tekee uskon eläväksi

Pyhä Henki välittää uskon.

Kristinuskon mukaan Jumala haluaa, että sanoma synnin ja kuoleman voittaneesta Kristuksesta tulee todelliseksi ihmisille kaikkina aikoina. Tämän Jumala tekee Pyhän Hengen avulla. Kun sanoma, evankeliumi, Kristuksesta leviää, se synnyttää uskoa. Syntyy ”Jumalan kansa”, kirkko. Yhteys Jumalaan synnyttää yhteyttä myös ihmisiin.

Uskontunnustuksessa ilmaistaan siksi myös usko kirkkoon, yhteyteen Jumalan kanssa. Tämä yhteys on Jumalan Hengen työtä. Jumalan Henki antaa ihmisille elämän ja osallisuuden Jumalan pyhyydestä. Kun seurakunta kokoontuu viettämään jumalanpalvelusta, kirkon olemus Jumalan kansana tulee näkyväksi.

Uskontunnustuksessa ilmaistaan myös usko syntien anteeksiantamiseen. Anteeksianto tarkoittaa, että rikkoutunut suhde Jumalan ja ihmisen välillä palautetaan ennalleen. Jumalan anteeksiantamuksen kautta ihminen saa ikuisen elämän.

Takaisin sivun alkuun