Hyppää sisältöön

Tietosuojaseloste Wordpress-sivustojen ylläpitäjät

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Kirkkohallitus/Kirkon viestintä (Y-tunnus 0118950-3)
Eteläranta 8, 00130 Helsinki
PL 210, 00131 Helsinki
puh. 09 18021, kirkkohallitus(at)evl.fi

Yhteyshenkilö:
Lari Lohikoski
Eteläranta 8, PL 210, 00131 Helsinki
puh. 050 346 9041
lari.lohikoski(at)evl.fi

2. Miksi henkilötietojasi käsitellään eli mikä on käsittelyn käyttötarkoitus?


Tietoja käytetään Suomen evl.lut. kirkon viestintäkanavana Wordpress-sivujen ylläpitäjille.

3. Minkä takia Kirkkohallitus saa käsitellä henkilötietojasi eli mikä on käsittelyn oikeusperuste?


Tietojen käsittely perustuu henkilötietolakiin (523/1999). 25.5.2018 alkaen oikeusperusteena on tietosuoja-asetuksen 6.1(f) artikla, rekisterinpitäjän oikeutetut edut perustuvat rekisteröidyn asemaan kirkon työntekijänä.

4. Minkälaisia henkilötietoja Kirkkohallitus käsittelee?

Henkilöryhmä, jonka tietoja käsitellään, on Wordpress-sivujen ylläpitäjät.

5. Mistä henkilötiedot ovat peräisin eli mikä on tietojen alkuperä?

Yhteystiedot saadaan Kirkkohallituksen osastoilta.

6. Kuinka pitkään henkilötietojasi säilytetään?

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilö toimii Wordpress-sivujen ylläpitäjänä.

7. Minne tietoja luovutetaan?

Tietoja ei luovuteta. Tietoja ei luovuteta EU-alueen ulkopuolelle.

8. Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Mitä oikeuksia sinulla on?

Sinulla rekisteröitynä on oikeus tietää ja päättää henkilötietojesi käsittelystä.

Sinulla on oikeus:

  • pyytää pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin ja oikeus pyytää tietojesi oikaisemista tai poistamista
  • pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tai vastustaa niiden käsittelyä sekä oikeus siirtää tietosi toiselle rekisterinpitäjälle
  • peruuttaa antamasi suostumus, jos käsittely perustuu suostumukseesi
  • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Tietojen käsittelyn oikeusperuste ja käyttötarkoitus voivat kuitenkin rajoittaa mahdollisuuttasi käyttää edellä mainittuja oikeuksia.

Miten voit käyttää oikeuksiasi?

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön rekisterin ylläpitäjälle. Samalla saat henkilökohtaista opastusta ja neuvoja oikeuksiesi käyttämisestä. 

10. Kansallisen valvontaviranomaisen ja tietosuojavastaavan yhteystiedot

Suomessa tietosuojaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
PL 800, 00531 Helsinki
tietosuoja(at)om.fi
p. 029 566 6700

Kirkkohallituksen tietosuojavastaavan yhteystieto:
tietosuojavastaava.kkr(at)evl.fi