Hyppää sisältöön

Tietosuojaseloste Kirkon viestinnän tiedotejakelulle medioiden edustajille

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

Kirkkohallitus/Kirkon viestintä (Y-tunnus 0118950-3)
Eteläranta 8, 00130 Helsinki
PL 210, 00131 Helsinki
puh. 09 18021, kirkkohallitus@evl.fi

Yhteyshenkilö
Tuija Helenelund
Kirkkohallitus/Kirkon viestintä
Eteläranta 8, 00130 Helsinki
puh. 050 529 8503, tuija.helenelund@evl.fi

Kirkkohallituksen tietosuojavastaavan yhteystiedot
Kirkon keskusrahaston tietosuojavastaava
tietosuojavastaava.kkr@evl.fi

1. Miksi henkilötietojasi käsitellään eli mikä on käsittelyn käyttötarkoitus?


Tietoja käytetään Suomen evl. lut. kirkon julkiseen viestinnän hoitamiseen.

2. Minkä takia henkilötietojasi käsitellään eli mikä on käsittelyn oikeusperuste?

Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6.1.f artikla, jonka mukainen oikeutettu etu perustuu rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen asiakassuhteeseen.

3. Minkälaisia henkilötietoja tiedotteiden jakelujärjestelmässä on?

Tiedotteiden jakelu hoidetaan Liana Technologiesin ePressi-tiedotejakelun kautta. Median jakelulistat ovat Lianan Technologiesin ylläpitämiä.

Jakelujärjestelmään on mahdollista tehdä myös omia listoja, joissa on vastaanottajan sähköpostiosoite.  

4. Mistä henkilötiedot ovat peräisin eli mikä on tietojen alkuperä?

Listat ovat Liana Technologiesin ylläpitämiä.

Omien jakelulistojen yhteystiedot saadaan hiippakuntien, seurakuntien ja kristillisten järjestöjen sekä medioiden julkisilta verkkosivuilta sekä kirkon omasta outlook-tietokannasta. Tiedotteita on myös mahdollista tilata Kirkon viestinnältä, jolloin sähköpostiosoite saadaan tilaajalta.

5. Kuinka pitkään henkilötietojasi säilytetään?

Tietoja säilytetään asiakkuuden kestoajan. Tietoja voidaan poistaa myös asiakkaan pyynnöstä.  

6. Minne tietoja luovutetaan?

Tietoja ei luovuteta sivullisille. Asiakastietojen hallinnassa käytettävän järjestelmän teknisen ympäristön ylläpito on ulkoistettu palveluntarjoajalle, Liana Technologiesille. Palveluntarjoaja vastaa siitä, että sen toiminta täyttää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset vaatimukset.

7. Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Mitä oikeuksia sinulla on?

Sinulla rekisteröitynä on oikeus tietää ja päättää henkilötietojesi käsittelystä.

Sinulla on oikeus:

  • pyytää pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin ja oikeus pyytää tietojesi oikaisemista tai poistamista
  • pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tai vastustaa niiden käsittelyä sekä oikeus siirtää tietosi toiselle rekisterinpitäjälle
  • peruuttaa antamasi suostumus, jos käsittely perustuu suostumukseesi
  • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Tietojen käsittelyn oikeusperuste ja käyttötarkoitus voivat kuitenkin rajoittaa mahdollisuuttasi käyttää edellä mainittuja oikeuksia.

Miten voit käyttää oikeuksiasi?

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön rekisterin pitäjälle tai Kirkkohallituksen tietosuojavastaavalle. Samalla saat henkilökohtaista opastusta ja neuvoja oikeuksiesi käyttämisestä. Yhteystiedot ovat selosteen alussa.

9. Kansallisen valvontaviranomaisen ja tietosuojavastaavan yhteystiedot

Suomessa tietosuojaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

PL 800, 00531 Helsinki

tietosuoja(at)om.fi

p. 029 566 6700

Kirkkohallituksen tietosuojavastaavan yhteystiedot
Kirkon keskusrahaston tietosuojavastaava
tietosuojavastaava.kkr@evl.fi