Kirkon viestintä, kuvapankki.evl.fi

Tietosuojaseloste radion hartauspuhujat

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Kirkkohallitus/Kirkon viestintä (Y-tunnus 0118950–3)
Eteläranta 8, 00130 Helsinki
PL 210, 00131 Helsinki
puh. 09 18021, kirkkohallitus at evl.fi

Yhteyshenkilö: 
Kristiina Hyppölä
Kirkkohallitus/Kirkon viestintä
Eteläranta 8, 00130 Helsinki
kristiina.hyppola(at)evl.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:
Kirkon keskusrahaston tietosuojavastaava
tietosuojavastaava.kkr at evl.fi

Rekisterin nimi
Radion hartauspuhujat

2. Miksi henkilötietojasi käsitellään eli mikä on käsittelyn käyttötarkoitus?

Radion hartauspuhujista ylläpidetään rekisteriä, jossa on kunkin hartauspuhujan nimi, yhteystiedot, osoite ja puhelinnumero sekä äänityspaikkakunta. Tietoja käytetään hartauspuhujien rekrytointiin ja aikataulujen ylläpitoon sekä palkkion maksua varten.

3. Mikä on käsittelyn oikeusperuste?

Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6.1.f artikla, jonka mukainen oikeutettu etu perustuu rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen asiakassuhteeseen.

4. Minkälaisia henkilötietoja rekisteri käsittelee?

Rekisteri koostuu sellaisista henkilötiedoista, jotka hartauspuhuja itse antaa hartaustoimittajalle. (Nimi, sähköposti, puhelinnumero, kotipaikkakunta) sekä pankkitiedoista ja kotiosoitteesta palkkionmaksua varten.  

5. Mistä henkilötiedot ovat peräisin eli mikä on tietojen alkuperä?

Henkilötiedot saadaan hartauspuhujilta itseltään.

6. Kuinka pitkään henkilötietojasi säilytetään?

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilö toimii radion hartauspuhujana.

7. Minne tietoja luovutetaan?

Tietoja ei luovuteta.

8. Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Tietoja ei luovuteta EU-alueen ulkopuolelle.

9. Mitä oikeuksia sinulla on?

Rekisteröidyllä on oikeus:

  • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.
  • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Kansallisen valvontaviranomaisen ja tietosuojavastaavan yhteystiedot

Suomessa tietosuojaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
PL 800, 00531 Helsinki
tietosuoja(at)om.fi
puh. 029 566 6700

Takaisin sivun alkuun