Hyppää sisältöön

Tietosuojaseloste kirkon kuvapankin (kuvapankki.evl.fi) asiakasrekisteristä

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Kirkkohallitus/Kirkon viestintä (Y-tunnus 0118950-3)
Eteläranta 8, 00130 Helsinki
PL 210, 00131 Helsinki
p. 09 18021, kirkkohallitus@evl.fi

Yhteyshenkilö
Aarne Ormio
Kirkkohallitus/Kirkon viestintä Eteläranta 8, 00130 Helsinki
p. 050 326 9014,
aarne.ormio@evl.fi.

2. Miksi henkilötietojasi käsitellään eli mikä on käsittelyn käyttötarkoitus?

Kirkon kuvapankissa on kuvia Kirkkohallituksen työntekijöistä kulkukortteja, intraa, evl.fi-sivuston yhteystietoja sekä Sakastia varten. Kirkollista viestintää varten on kirkon kannalta ajankohtaisten henkilöiden kuvia sekä kuvia, joissa esiintyy muitakin henkilöitä (uutis- ja kuvituskuvaa).

3. Minkä takia kirkkohallitus saa käsitellä henkilötietojasi eli mikä on käsittelyn oikeusperuste?

Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6.1 (a), 6.1 (b), 6.1. (e) ja 6.1. (f) artikla. Kun käsittelyn oikeusperusteena on tietosuoja-asetuksen 6.1 (f) artikla, rekisterinpitäjän oikeutetut edut perustuvat rekisteröidyn asemaan kirkon työntekijänä tai luottamushenkilönä.

4. Minkälaisia henkilötietoja kirkkohallitus käsittelee?

Valokuvassa esiintyvän henkilön nimi, asema ja ammatti.

5. Mistä henkilötiedot ovat peräisin eli mikä on tietojen alkuperä?

Tiedot saadaan henkilöltä itseltään kysymällä.

6. Kuinka pitkään henkilötietojasi säilytetään?

Tietoja säilytetään valokuvan yhteydessä pysyvästi tai kunnes henkilö pyytää niiden poistamista.

7. Minne tietoja luovutetaan?

Tietoja luovutetaan valokuvien mukana viestinnän tarpeisiin.

8. Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Mitä oikeuksia sinulla on?

Sinulla rekisteröitynä on oikeus tietää ja päättää henkilötietojesi käsittelystä.

Sinulla on oikeus:

  • pyytää pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin ja oikeus pyytää tietojesi oikaisemista tai poistamista
  • pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tai vastustaa niiden käsittelyä sekä oikeus siirtää tietosi toiselle rekisterinpitäjälle
  • peruuttaa antamasi suostumus, jos käsittely perustuu suostumukseesi
  • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.
  • Tietojen käsittelyn oikeusperuste ja käyttötarkoitus voivat kuitenkin rajoittaa mahdollisuuttasi käyttää edellä mainittuja oikeuksia.

Kansallisen valvontaviranomaisen ja tietosuojavastaavan yhteystiedot

Suomessa tietosuojaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
PL 800, 00531 Helsinki
tietosuoja(at)om.fi
p. 029 566 6700

Kirkon keskusrahaston tietosuojavastaavan yhteystieto:
tietosuojavastaava.kkr@evl.fi