Tietosuojaseloste Kirkkovuosikalenteri.fi -palautteet

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot:
Kirkkohallitus/Kirkon viestintä (Y-tunnus 0118950-3)
Eteläranta 8, 00130 Helsinki
PL 210, 00131 Helsinki
puh. 09 18021, kirkkohallitus(at)evl.fi

Yhteyshenkilö:
Anne Kähäri
Eteläranta 8, PL 210, 00131 Helsinki
anne.kahari(at)evl.fi

2. Miksi henkilötietojasi käsitellään eli mikä on käsittelyn käyttötarkoitus?

Palautelomakkeen kautta tulleita tietoja käytetään, kun vastataan saatuun palautteeseen sekä analysoidaan asiakaspalautetta.

3. Minkä takia tietoja käsitellään eli mikä on käsittelyn oikeusperuste?

Tietojen käsittely perustuu henkilötietolakiin (523/1999). 25.5.2018 alkaen tietojen käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 a- ja e-kohtaan.

4. Minkälaisia henkilötietoja Kirkkohallitus käsittelee?

Henkilöryhmä, jonka tietoja käsitellään, on kirkkovuosikalenteri.fi-asiakkaat. Rekisterin tietosisältö koostuu palautteen antajan nimestä ja sähköpostista.

5. Mistä henkilötiedot ovat peräisin eli mikä on tietojen alkuperä?

Henkilön tiedot saadaan kirkkovuosikalenteri.fi-sivuston palautelomakkeen kautta, jonka henkilö itse täyttää.

6. Kuinka pitkään henkilötietojasi säilytetään?

Palautelomakkeen henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun se on tarpeellista palautteen analysoinnin kannalta.

7. Minne tietoja luovutetaan?

Tietoja ei luovuteta.

Palautteiden osalta asiakastietojen hallinnassa käytettävän järjestelmän teknisen ympäristön ylläpito on ulkoistettu palveluntarjoajalle, jonka toiminta täyttää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset vaatimukset.

8. Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Mitä oikeuksia sinulla on?

Sinulla rekisteröitynä on oikeus tietää ja päättää henkilötietojesi käsittelystä.

Sinulla on oikeus:

pyytää pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin ja oikeus pyytää tietojesi oikaisemista tai poistamista
pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tai vastustaa niiden käsittelyä sekä oikeus siirtää tietosi toiselle rekisterinpitäjälle
peruuttaa antamasi suostumus, jos käsittely perustuu suostumukseesi
tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.
Tietojen käsittelyn oikeusperuste ja käyttötarkoitus voivat kuitenkin rajoittaa mahdollisuuttasi käyttää edellä mainittuja oikeuksia.

Miten voit käyttää oikeuksiasi?

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön rekisterin pitäjälle tai Kirkkohallituksen tietosuojavastaavalle. Samalla saat henkilökohtaista opastusta ja neuvoja oikeuksiesi käyttämisestä. Yhteystiedot ovat selosteen alussa.

10. Kansallisen valvontaviranomaisen ja tietosuojavastaavan yhteystiedot

Suomessa tietosuojaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
PL 800, 00531 Helsinki
tietosuoja(at)om.fi
029 566 6700

Kirkkohallituksen tietosuojavastaavan yhteystieto:
tietosuojavastaava.kkr at evl.fi

Takaisin sivun alkuun