Hyppää sisältöön

Tietosuojaseloste kirkkohallituksen asiakaskyselyt

1. Rekisterinpitäjä

Kirkkohallitus/Kirkon viestintä (Y-tunnus 0118950-3)
Eteläranta 8, 00130 Helsinki
PL 210, 00131 Helsinki
puh. 09 18021, kirkkohallitus@evl.fi

Yhteyshenkilö
Kirkkohallituksen kirjaamo
Eteläranta 8, 00130 Helsinki
PL 210, 00131 Helsinki
puh. 09 18021, kirkkohallitus@evl.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot
tietosuojavastaava.kkr@evl.fi

Rekisterin nimi
Kirkkohallituksen asiakaskyselyt.

2. Miksi henkilötietojasi käsitellään eli mikä on käsittelyn käyttötarkoitus?

Tietoja käytetään, kun kerätään asiakaspalautetta Kirkkohallituksen eri toiminnoista.

3. Minkä takia henkilötietojasi käsitellään eli mikä on käsittelyn oikeusperuste?

Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6.1.f artikla. 

4. Minkälaisia henkilötietoja rekisterissä käsitellään?

Henkilöryhmä, jonka tietoja käsitellään, on asiakaskyselyssä palautetta antaneet.

5. Mistä henkilötiedot ovat peräisin eli mikä on tietojen alkuperä?

Kyselylomakkeella annetut yksilölliset tiedot. Kyselyihin voi vastata halutessaan myös nimettömästi.

6. Kuinka pitkään henkilötietojasi säilytetään?

Henkilötietoja säilytetään kunnes kyselyyn liittyvät toimenpiteet (esim. arvonta) on toteutettu.

7. Minne tietoja luovutetaan?

Tietoja ei luovuteta.

8. Mitä oikeuksia sinulla on?

Rekisteröidyllä on oikeus:

  • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.
  • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1993) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki
p. 029 56 66700, tietosuoja@om.fi
www.tietosuoja.fi