Maaseutu ja eläintuotanto

Lampaita laitumella.
Kuva: Pirjo Latvanen, Tolvilan kartanon lammastila.

Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla ei ole yhtä, yhteistä ja virallista kantaa maaseudun eläintuotannosta. Kirkon ympäristöjärjestelmässä korostetaan kuitenkin lähiruuan merkitystä aluetaloudelle, työllisyydelle, alkutuotannon elinvoimaisuudelle ja ruokakulttuurille. Eläintuotanto herättää keskustelua myös kirkon piirissä. 

Arkkipiispa Tapio Luoma; “Ruoantuottajat tekevät työtä, jonka ansiosta meillä on syötävää. Suomalaisessa maataloudessa on myös nähty vaivaa eläinten hyvinvoinnin eteen. Keskustelua voi ja tulisi käydä muuten kuin niin, että maatalousyrittäjät yleistäen leimataan julmiksi ja pahoiksi.”

Eettisistä kysymyksistä pitää Luoman mielestä voida keskustella: “Kysymykset eläinten hyvinvoinnista ja maataloustuotannon etiikasta ovat tärkeitä. Niistä on minusta luontevaa keskustella myös kirkossa.”

Eläinteologia ja eläinoikeudet kirkon kysymyksinä

Ihmisoikeuksien rinnalle on viimeisten vuosikymmenien aikana entistä vahvemmin noussut kysymys eläinoikeuksista, ja myös teologinen pohdinta eläinten asemasta on herännyt. Dosentti Kari Latvus ja Helsingin yliopiston uskontotieteen yliopistonlehtori Heikki Pesonen ovat toimittaneet kokoelman katsauksia ja tutkimusartikkeleita ajankohtaisesta ja kirkon piirissä keskustelua herättäneestä aihepiiristä. Yhtäältä kysymys eläinten oikeuksista on nostanut kirkossa esiin tarpeen suojella eläimiä ihmisen aiheuttamalta kärsimykseltä. Toisaalta koetaan, että myös maatalouden eläintuotanto tarjoaa eläimille hyvää huolenpitoa. Tutkimusjulkaisu Eläinteologia ja eläinoikeudet kirkon kysymyksenä julkistettiin 27.3.2023.

Kirkkohallituksen yhteiskunnan ja kestävän kehityksen johtava asiantuntija Ilkka Sipiläinen:
”Kirkon ympäristöjärjestelmässä huomioidaan lihantuotannon ympäristövaikutukset ja ohjataan suosimaan kotimaista, lähiruokaa, luomua ja kasvispainotteista ruokaa. Ne kaikki vaikuttavat suotuisasti luodun monimuotoisuuteen, ilmastoon ja ympäristöön. Luterilaisuus arvostaa yritteliäisyyttä ja työntekoa. Eläinten oikeudet, luodun monimuotoisuus ja ilmastonmuutoksen hillintä vaativat meiltä kaikilta ja myös suurilta järjestelmiltä muutosta.”

Tutustu myös:

Takaisin sivun alkuun