Kirkon henkisen tuen tietosuoja

Kuvassa henklön kädessä paperi, johon kirjoittaa. Toinen henkilö näkyy  osittain taustalla.

Kaikessa kirkon sielunhoidollisessa toiminnassa perustana on vahva luottamuksellisuus.  Työntekijöitä ja vapaaehtoisia sitoo vaitiolovelvollisuus. Pappeja koskee vielä vahvempi rippisalaisuus.

“Kirkon sielunhoidon vahvuus on se, että meillä on ammattitaitoisia osaajia, mutta meitä ei koske rekisterinpitovelvollisuus keskusteluista tai keskustelijoista”, sanoo Kirkkohallituksen asiantuntija. 

Kirkon keskusteluapu

Kirkon keskusteluapu on kaikkia niitä varten, jotka kaipaavat henkistä tai hengellistä tukea. Päivystäjät ovat vaitiolositoumuksen allekirjoittaneita, koulutettuja vapaaehtoisia ja kirkon työntekijöitä. Valtakunnalliseen Kirkon keskusteluapuun voi ottaa yhteyttä Palvelevassa puhelimessa, chatissa ja nettiviesteillä sekä ruotsiksi Kyrkans samtalstjänstenin kautta. 

Kirkon keskusteluapua tehdään lähtökohtaisesti anonyymisti. Puhelinnumerot eivät välity eikä puheluja nauhoiteta. Soitoista tilastoidaan vain yleisluontoisia asioita, kuten keskustelun aihe sekä arvio soittajan ikäryhmästä. Mitään henkilökohtaisia tietoja tai arkaluonteisia asioita ei keskusteluista jää muistiin. Myös chatissa ja nettiviesteissä yhteydenottajan yksityisyys on turvattu. Yhteydenottajan IP-osoite ei välity palveluun, ja viesteihin vastaavat vain vaitiolovelvolliset henkilöt.

Puhelin- ja verkkoauttamisen eettisten periaatteiden neuvottelukunta (PuhEet) huolehtii siitä, että sen piiriin hyväksyttyjen auttavien puhelin- ja verkkopalvelujen toiminta toteutuu laadukkaana ja että toiminta on eettisesti perusteltua ja kestävää. Kirkon keskusteluapu on PuhEet-neuvottelukunnan jäsen.

Kirkon perheneuvonta

Kirkon perheasiain neuvottelukeskusten tarjoamassa perheneuvonnassa on mahdollista keskustella ammattilaisen kanssa parisuhteen ja perheen vaikeuksista tai oman elämän solmukohdista. Asiakkaaksi voi tulla yksin tai yhdessä puolison tai muun läheisen kanssa. Asiakkuus ei vaadi kirkon jäsenyyttä, ja se on asiakkaalle maksutonta.

Johtava asiantuntija Sari-Annika Pettinen kertoo, että kirkon perheneuvonnan tietosuoja on tarkasti ohjeistettu. Perheneuvontaan liittyvässä ohjeistuksessa (mm. Turvallinen perheneuvonta -dokumentti) tietosuojalainsäädäntöön liittyvät käytännöt on määritelty tarkasti. Työntekijä hävittää henkilökohtaiset muistiinpanot heti, kun asiakkuus on loppunut.

Ohjeistuksen mukaan asiakkaiden henkilötietoja tallennetaan kirkon perheneuvonnassa sen mukaan, kun se on asiakkuuden kannalta välttämätöntä. Tällaisia tietoja ovat mm. asiakkaan nimi, tulosyy, keskustelun muoto ja siihen käytetty aika. Tietojen tallentamiseen tarvitaan aina asiakkaan suostumus, ja samalla hänelle kerrotaan, mitä tietoja hänestä tallennetaan, minne tiedot tallennetaan ja kuinka kauan niitä säilytetään.

Takaisin sivun alkuun