Katolinen tarkoittaa maailmanlaajaa kristillistä uskoa, joka on ilmaistu ekumeenisissa uskontunnustuksissa sekä sitä tunnustavaa universaalia Kristuksen kirkkoa. Nikean-Konstantinopolin uskontunnustuksen mukaan kirkko on ”yksi, pyhä, katolinen ja apostolinen”. Katolisuus tarkoittaa, että kirkolla on uskossaan koko pelastus, että se on kaikkialle maailmaan levinnyt ja että sen tehtävä kohdistuu koko ihmiskuntaan. Kristus perusti yhden kirkon koko ihmiskuntaa varten.

Athanasiuksen uskontunnustus lausuu, että pelastuakseen on pitäydyttävä katoliseen uskoon, mitä ilman joutuu kadotukseen. Katolisuus on pelastavan uskon määritelmä.

Kirkko ei ole vain paikallinen, vaikka se koostuu jumalanpalvelusyhteisöistä eli paikallisseurakunnista. Se ylittää ajan rajan apostoleihin taaksepäin sekä ikuisuuteen eteenpäin ja kattaa kristityt maantieteellisten, kansallisten ja kulttuuristen rajojen yli.

Paikallisia seurakuntia ja kirkkoja liittävät toisiinsa hiippakuntarakenne sekä piispan virka. Yksi kirkko tai seurakunta ei voi tehdä ratkaisuja, jotka sotivat universaalisuutta vastaan. Se ei voi elää eristyksissä, sillä sen katolinen usko liittää sen toisiin kirkkoihin.

Kristuksen kirkon pirstoutuminen kirkkokuntiin ja lahkoihin on vastoin kirkon katolisuutta ja synnin seurausta. Vaurion korjaamiseen pyritään ekumeenisella työllä, opillisilla neuvotteluilla sekä yhteisellä todistuksella, palvelulla ja rukouksella.

Roomalaiskatolinen kirkko

Katolinen viittaa myös kristikunnan suurimpaan kirkkokuntaan, roomalaiskatoliseen kirkkoon, jonka jäseniä kutsutaan katolilaisiksi. Katolista kirkko johtaa Rooman piispa eli paavi.

Uskonpuhdistuksen seurauksena luterilaiset ja reformoidut kirkot erkaantuivat paavin kirkosta 1500-luvulla. Näiden eronneiden kirkkojen suhteet katoliseen kirkkoon olivat varsinkin Vatikaanin toiseen kirkolliskokoukseen (1962–1965) asti varsin etäiset.

Sana viittaa myös niihin Uuden testamentin epistoloihin eli kirjeisiin, joita ei ole kirjoitettu tietylle vastaanottajalle, vaan jotka ovat yleisiä, katolisia kirjeitä (1. ja 2. Pietarin kirje, 1. Johanneksen kirje, Juudaan kirje).

Ekumeenisuus
Katolinen kirkko
Katolinen kirkko Suomessa
Vatikaanin verkkosivut

Takaisin sivun alkuun