Sanalla kirkko (kr. kyriakee, Herralle kuuluva, Herran oma) on useita merkityksiä. Se voi tarkoittaa kirkkorakennusta tai kristittyjen yhteisöä – joko maailmanlaajuisesti tai rajatulla maantieteellisellä alueella toimivana yhteisönä.

Kirkko universaalina kristittyjen yhteisönä

Laajasti ymmärrettynä kirkko on maailmanlaaja kristillinen yhteisö, universaali Kristuksen kirkko, jonka jäseniksi tullaan kasteessa. Katekismuksen (1999) mukaan Pyhä Henki kokoaa kristillisen kirkon ja tekee sen pyhäksi. Kirkko, kristillinen seurakunta, on armahdettujen syntisten yhteisö, joka luottaa Jumalaan ja jossa Pyhä Henki herättää uskon ja rakkauden.

Kristinuskon mukaan kirkko on Kristuksen ruumis ja Kristus itse on sen pää (Ef. 1:22–23). Kirkon perustaja ja ylläpitäjä on Jumala itse. Kirkko on siellä, missä julistetaan Jumalan sanaa ja jaetaan sakramentteja. Nikean uskontunnustuksen mukaan Kristuksen valtakunnalla ei ole loppua. Kristuksen valtakunta on läsnä jo tässä todellisuudessa hänen kirkossaan.

Kirkon tehtävänä on tunnustuksensa mukaisesti julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä muutenkin toimia kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi.

Kirkkoa teologisesti pohtivaa oppiainetta kutsutaan ekklesiologiaksi. Sen tutkimuskohteita voivat olla esimerkiksi jonkun kirkkokunnan tai yksittäisen teologin kirkko- ja seurakuntakäsitys.

Kirkko rajatulla alueella toimivana yhteisönä

Kirkko-sanalla tarkoitetaan myös rajatulla alueella toimivaa kristillistä yhteisöä, jonka toiminta on tietyin säännöksin määritelty, esimerkiksi Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Kirkoksi voidaan kutsua myös tunnustuksellista ryhmittymää eli kirkkokuntaa, kuten luterilaista tai anglikaanista kirkkoa.

Kirkkolain mukaan Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa, joka on lausuttu kolmessa vanhan kirkon uskontunnustuksessa sekä luterilaisissa tunnustuskirjoissa.

Kirkko rakennuksena

Kirkoksi kutsutaan myös kirkkorakennusta, jonka piispa on vihkinyt ja pyhittänyt julkisesti Herran huoneeksi. Hallinnollisena käsitteenä kirkko on rakennus, jonka rakentamisesta on päätetty kirkkolain määräämässä järjestyksessä. Kirkon vihkimisen muistopäivä oli aikoinaan suuri tapahtuma seurakunnassa. Nykyisinkin seurakunnassa voidaan viettää kirkon vihkimisen muistopäivää.

Kirkon jäsenyys
Tilastotietoa kirkosta
Ekumeenisuus

Takaisin sivun alkuun