Pyhä Henki on kolmiyhteisen eli trinitaarisen Jumalan kolmas persoona (Isä, Poika ja Pyhä Henki). Nikean uskontunnustuksen mukaan Pyhä Henki lähtee (virtaa) Isästä ja Pojasta iankaikkisuudessa. Pyhä Henki on olemuksellisessa yhteydessä Isään ja Poikaan (ks. filioque): Pyhä Henki on Jumala, ei vain persoonaton jumalallinen voima.

Jumalan olemus on salaisuus, mutta Jumala ilmoittaa itsensä ja tulee läsnäolevaksi Pyhän Hengen kautta. Läsnäoleva Jumala, Eläväksitekijä, synnyttää uskon ja ylläpitää sen. Hän on Puolustaja, joka tekee kirkon olemassaolon mahdolliseksi ja joka johdattaa sen totuuteen (Joh. 14:16–17, 26).

Pyhä Henki on rakkauden Henki. Niin kuin kolmiyhteisen Jumalan persoonat rakastavat toisiaan jakamattomassa ykseydessä, tulee Jumalan lastenkin rakastaa toisiaan. Jeesus asettaa jumalallisten persoonien välisen rakkauden esikuvaksi sanoessaan: ”Niin kuin Isä on minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä; pysykää minun rakkaudessani.” (Joh. 15:9)

Pyhä Henki toimii armonvälineiden kautta. Niissä Pyhä Henki eli Jumala tekee ihmisestä Jumalan lapsen ja taivaan valtakunnan perillisen. Pyhä Henki vuodatettiin opetuslapsille helluntaina (Ap. t. 2). Kirkon opetus Pyhästä Hengestä on ilmaistu uskontunnustuksissa ja Katekismuksessa.

Katekismuksen kohdat 19–24 opettavat Pyhästä Hengestä

Takaisin sivun alkuun