Hyppää sisältöön

Meillä kaikilla on vastuu ympäristöstä

Tarvitsenko minä kaikkea, mitä haluan? Miten kirkko kantaa omaa vastuutaan ympäristöstä?

Tärkeä osa kristillistä uskoa on pyrkimys yksinkertaisen elämäntapaan ja kohtuuteen. Voisiko uskon kautta syntyvä omien valintojen pohdinta ja turhasta luopuminen olla vastavoima kulutuskulttuurille?

Koivunoksa, jossa pienet lehdenalut. Taustalla harmaa taivas.

 

Me ihmiset olemme osa luontoa ja sen kiertokulkua. Kirkossa käytämme usein termiä "luomakunta", ja sanomme, että meidän ihmisten tehtävä on viljellä ja varjella luomakuntaa. Luomakunta on verkosto, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. 

Kirkon strategiassa luomakunnasta välittäminen on yksi kolmesta kirkon perustehtävän osasta. Siksi me kirkossa puhumme ja toimimme itse käytännön teoilla ilmastonmuutoksen ja luontokadon hillitsemiseksi. Ympäristövastuu ei meillä ole päälleliimattua, vaan osa omaa ydintehtäväämme.

Ympäristövastuuseen meitä rohkaisee ja siinä meille voimia antaa kristillinen usko. Kun toimimme, kuuntelemme herkällä korvalla asiantuntijoita, ja teemme yhteistyötä ympäristö- sekä ilmastotieteen tutkijoiden ja toimijoiden kanssa. 

Ilmastonmuutos aiheuttaa valtavasti huolta ja ahdistusta, ja me haluamme auttaa näiden tunteiden käsittelyssä. Me haluamme myös rohkaista ja kannatella: ihmiskunnalla on toivoa, ja yhdessä voimme selvitä ilmastokriisistä.  

Tunne oman elämän hallinnasta kasvattaa yksilöiden ja sitä kautta yhteiskunnan henkistä kestävyyttä vaikeiden tai mahdottomalta tuntuvien haasteiden edessä. Yksittäisen ihmisen ei kuitenkaan pitäisi syyllistyä maapallon kokoisten ongelmien edessä, ja sen takia rohkaisemme ihmisiä tekemään itselleen mahdollisia tekoja.  

Omaa toimintaamme pyrimme määrätietoisesti muuttamaan ekologisesti kestävämmäksi: Tavoitteemme on, että kirkko on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. 

Kohti kestävämpää kirkkoa  

Kirkon energia- ja ilmastostrategian tavoitteena on hiilineutraali kirkko vuoteen 2030 mennessä. 

Otamme huomioon ympäristölle ja ilmastolle koituvat seuraukset oman toimintamme kehittämisestä.  

Työkalupakkiimme kuuluu Kirkon ympäristödiplomi, joka auttaa seurakuntaa suunnittelemaan ja kehittämään toimintaansa ympäristöystävälliseksi. Diplomiin liittyvässä arvioinnissa käydään läpi seurakunnan koko toiminta, muun muassa jätehuolto, kiinteistöt, hautausmaat, metsänhoito, jumalanpalvelukset ja ympäristökasvatus. 

Vihreät riparit korostavat opetuksessa ja käytännön toteutuksessa ympäristöystävällisyyttä. 

Ekopaasto-kampanjaan osallistumalla voit pohtia omia kulutustottumuksiasi. Kampanja järjestetään vuosittain paastonaikana ennen pääsiäistä. Kampanjassa teemme yhteistyötä tutkijoiden ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Monivuotisia kumppaneitamme Ekopaastossa ovat Suomen ympäristökeskus (Syke) ja Marttaliitto. 

Ilmasto-ohjelmamme periaatteet ovat kiitollisuus, kunnioitus ja kohtuus

Kristillisen käsityksen mukaan ihmisen tehtävä on viljellä ja erityisesti varjella luomakuntaa. Luomakunta on osa Jumalan luomistyötä ja siksi pyhä.

Kirkko on laatinut Ilmasto-ohjelman, joka antaa teologisia lähtökohtia ja käytännön suosituksia ilmastotalkoisiin. Ilmasto-ohjelman keskeisiä lähtökohtia ovat kiitollisuus, kunnioitus ja kohtuus.  Kiitollisuus ja ilo elämän ja luodun ihmeistä herättää kunnioituksen tunteen. Se auttaa pyrkimyksessä etsiä omaa, kohtuullista paikkaa luomakunnassa.  Ohjelman mukaan kristinusko on vastavoima kulutuskulttuurille, ja kirkon tulee arvioida oman toimintansa ilmastovaikutuksia.

Tutustu kirkon ympäristötoimintaan ja -tapahtumiin tarkemmin sivustomme Kestävä kehitys -osiossa.