Katekismus on lyhyt esitys kirkon opista. Katekismus tulee kreikankielisestä sanasta katekhismos, opetus. Sana tarkoittaa erityisesti kysymyksin ja vastauksin tapahtuvaa opetusta. Katekismusta on käytetty mm. kinkereillä ja rippikouluissa. Katekismus syntyi huoneentauluista eli seinätauluista, joista kristinuskon totuuksia opeteltiin. Niitä luettiin ja voitiin vaihtaa säännöllisin väliajoin.

Sisällysluettelo

[piilota]

Lutherin katekismukset

Martti Lutherin vuonna 1529 kirjoittamat Vähä katekismus ja Iso katekismus kuuluvat luterilaisiin tunnustuskirjoihin. Niitä käännettiin eri kielille. Katekismuksia julkaisivat kalvinilaiset ja anglikaanit, samoin katolinen kirkko (Cathechismus Romanus). Ortodoksit saivat katekismuksen viimeksi 1800-luvulla. Roomalaiskatolisen kirkon uusi katekismus on vuodelta 1993.

1570-luvulla katekismus kehittyi Suomessa kotien lukukirjasta saarnastuoleissa luetuksi ja selitetyksi uskonoppaaksi. Vähä katekismus sisältää kysymyksiin ja vastauksiin puettuna viisi pääkappaletta sekä omina jaksoinaan ripin, rukouksia ja huoneentaulun. Pääkappaleet sisältävät käskyt, uskontunnustuksen, Isä meidän -rukouksen sekä kasteen ja ehtoollisen sakramentit varustettuina Lutherin selityksillä. Iso katekismus on Vähää katekismusta laajempi papistolle tarkoitettu kristillisen opin selitys.

Nykyään käytössä oleva katekismus

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa käytetään vuonna 1999 hyväksyttyä kristinoppia, jonka nimenä on Katekismus. Kirjanen sisältää Kymmenen käskyä, Uskontunnustuksen, Isä meidän -rukouksen, sakramentit sekä selitykset Raamatusta, ripistä, rukouksesta ja siunauksesta. Selitykset on laatinut piispa Eero Huovinen yhdessä työryhmän kanssa. Kirja sisältää myös Lutherin Vähän katekismuksen lyhyet selitykset. Katekismus jaettiin jokaiseen suomalaiskotiin syksyllä 2000 kirkkojen viettämän Riemuvuoden kunniaksi.

Aiemmat katekismukset

Nykyisen kristinopin edeltäjä oli piispa Eino Sormusen Kristinoppi vuodelta 1948. Sitä edelsi Erkki Kailan versio vuodelta 1923. Varhaisimpana suomalaisena katekismuksena pidetään vuonna 1543 valmistunutta Mikael Agricolan kirjaa Alkuoppi uskoon (Alcu Opista Wskoon). Turun piispa Paavali Juusten toimitti 1574 uuden katekismuksen. Nämä ovat tuhoutuneet. Jaakko Suomalainen julkaisi katekismuksen 1580 ja Erik Sorolainen 1614. Juhana Getzelius vanhempi toimitti katekismusselityksen Yxi lasten paras tavara 1666. Daniel Juslenius suomensi Olaus Svebiliuksen katekismuksen 1745. 1700- ja 1800-luvuilta on useita katekismusmuunnelmia.

Katekismus verkossa

Takaisin sivun alkuun