Palaa sanaston etusivulle

Isä meidän -rukous

Isä meidän –rukous eli Herran rukous on Jeesuksen asettama ja opettama. Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Rukoillessanne älkää hokeko tyhjää niin kuin pakanat. Teidän Isänne kyllä tietää mitä te tarvitsette, jo ennen kuin olette häneltä pyytäneetkään. Rukoilkaa te siis näin: Isä meidän…” (Matt. 6:9–13, Luuk. 11:2–4).

Herran rukousta rukoillaan kaikissa kristillisissä kirkkokunnissa. Herran rukous rukoillaan jokaisessa messussa ja monissa kirkon rukoushetkissä. Myös kirkollisiin toimituksiin se kuuluu olennaisesti. Isä meidän -rukous selityksineen on katekismuksen tärkeä osa.

Luterilaisen kirkon käyttämä Isä meidän -rukouksen sanamuoto sisältyy kirkolliskokouksen hyväksymään kirkkokäsikirjaan. Kirkolliskokous on hyväksynyt myös rukouksen ekumeenisen sanamuodon. Siinä rukouksen loppu on seuraava: ”Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille anteeksi velkamme, niin kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.”

Isä meidän -rukous Katekismuksessa,

Takaisin sivun alkuun