Evankelinen herätysliike syntyi herännäisyyden jakaantumisen seurauksena 1840-luvulla. Syntyyn vaikutti ratkaisevasti pastori Fredrik Gabriel Hedbergin (1811–93) toiminta 1800-luvun puolivälissä. Se aiheutti hengellistä liikehdintää ensin Pöytyän ympäristössä, sitten laajemmin Etelä-Suomessa ja Pohjanmaalla. Evankelisuus muotoutui kansanliikkeeksi 1800-luvun lopulla.

Opilliset näkemykset

Hedbergin opilliset näkemykset täsmentyivät vastakkainasettelussa herännäisyyden kanssa. Odottavan, armoa ikävöivän uskon sijasta Hedberg päätyi korostamaan uskon “omistamista”, iloista pelastusvarmuutta. Sen perustana on kirjoitettu Jumalan sana, Kristuksen kaikkien ihmisten puolesta Golgatalla suorittama lunastus synneistä ja syntien anteeksiantamuksen lahjoittaminen pyhässä kasteessa. Hedbergin uskonkäsitystä on luonnehdittu sanoilla heti-usko (saa heti uskoa Jeesukseen) ja jo-perfekti (Kristus on jo sovittanut synnit).

Kirkon lähetysjärjestö SLEY

Evankelisuus on vaikuttanut voimakkaimmin Lounais-Suomessa ja Pohjanmaalla. Hedbergin vaikutuksesta Länsi-Suomen herätys sai evankelisen yleisilmeen. Liikkeen keskusjärjestöksi perustettiin vuonna 1873 Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys (SLEY), jonka piiri- ja alueorganisaatio kattaa koko maan. Se hyväksyttiin luterilaisen kirkon lähetysjärjestöksi vuonna 1954.

1970-luvulla evankelisessa liikkeessä alettiin tähdentää tunnustuksellisia kysymyksiä entistä voimakkaammin. Kirkolta edellytettiin ryhdikkäämpää otetta torjua perinteiselle luterilaisuudelle vieraita näkemyksiä. SLEY pyrkii edelleen edistämään luterilaisen opin asemaa tehokkaalla raamattukoulutuksella, jota se on tukenut myös seurakunnissa. Oppiakin tärkeämpää evankelisuudelle on vapaan armon korostaminen.

SLEF

Vuonna 1873 perustettu Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY) oli aluksi kaksikielinen. Suomenkielisen yhdistyksen kumppanina on Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland (SLEF). Vuonna 1922 yhdistys jaettiin kielen perusteella. Ruotsinkielisen yhdistyksen nimeksi tuli Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland (SLEF). Vuonna 1969 siitä tuli luterilaisen kirkon lähetysjärjestö.

SLEF:n päämääränä on levittää evankeliumia kotimaan ruotsalaisella kielialueella sekä lähetysmaissa. SLEF:n toiminta on jaettu kuuteen piiriin. Piirit on puolestaan jaettu paikallisosastoihin, jotka toimivat seurakunnissa. Järjestön kotipaikkakunta on Helsinki ja sen toimistot sijaitsevat Vaasassa ja Helsingissä.

SLEF tekee ulkolähetystyötä Keniassa. Siihen sisältyvät muun muassa julistus, lapsi- ja nuorisotyö, ammattiopetus, sairaanhoito ja rakennusprojektit.

Kotimaassa toiminta on muun muassa julistusta, työtä lasten ja nuorten parissa, raamattukoulutusta ja kansanopistotyötä. SLEF julkaisee Sändebudet ja Barnavännen -lehtiä ja järjestää kesäjuhlia.

Evankeliumijuhlat ja Siionin Kannel

Evankelisen liikkeen julistustoiminta perustuu paikallisiin, maakunnallisiin ja valtakunnallisiin evankeliumijuhliin sekä hartaushetkiin. Niissä pidettyjen puheiden lähtökohtana on Raamatun teksti, mutta usein viitataan myös tunnustuskirjoihin, erityisesti Lutherin teoksiin. Liikkeen oma laulukirja on vuonna 1999 uusittu Siionin Kannel. Nuoriso- ja opiskelijatoiminta on huomattavaa. Evankelisella liikkeellä on kaikkiaan 11 kansanopistoa.

Liikkeen suurimmassa tapahtumassa Evankeliumijuhlilla käy noin 20 000 henkeä. Juhlat järjestetään vuosittain eri puolilla Suomea kesä- ja heinäkuun taitteessa talkoovoimin. Juhlat koostuvat lähinnä seuroista, musiikkitilaisuuksista ja jumalanpalveluksesta.

Lähetystyö ja julkaisut

Lähetystyöllä on keskeinen asema SLEY:n toiminnassa. Yhdistys on yksi kirkon lähetysjärjestöis tä. Parhaiten SLEY tunnetaan Japanin-lähetystyöstään, joka alkoi vuonna 1900. Lähetyskenttiä on useita. Järjestöllä on yhteensä noin 120 työntekijää, joista noin 40 työskentelee ulkomailla. SLEY:llä on ollut myös kustannustoimintaa perustamisestaan asti.

Evankelisen liikkeen suomenkielinen pää-äänenkannattaja on Sanansaattaja ja ruotsinkielinen vastaava Sändebudet.

Evankelisen liikkeen jakautuminen

Koko evankelisen liikkeen yhteiset evankeliumijuhlat järjestettiin viimeisen kerran vuonna 2007, jonka jälkeen liike jakautui. Evankelinen lähetysyhdistys (ELY) erkaantui Suomen luterilaisesta evankeliumiyhdistyksestä (SLEY) keväällä 2008, ja järjestää oman Evankelisen kesäjuhlan. Erkaantumisen ratkaisi virkakysymys: ELY hyväksyy naispappeuden.

Herätysliikkeet ja järjestöt

Takaisin sivun alkuun