Palaa sanaston etusivulle

Lähetysjärjestöt

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetystyö on organisoitu kirkon lähetysjärjestöjen kautta. Kiinnostus lähetystyötä kohtaan lisääntyi Suomessa 1800-luvun puolivälissä. Lähetysinnostus johti Suomen Lähetysseuran perustamiseen vuonna 1859. Se on edelleen kirkon lähetysjärjestöistä suurin.

Kirkon lähetysjärjestöt ovat:

Lähetysjärjestöillä on vajaa 300 lähetystyöntekijää yli 30 maassa, kaikissa maanosissa. Eniten heitä oli Aasiassa. Seurakunnat tukevat lähetystyöntekijöitä taloudellisesti. Seurakunnilla oli kirkon lähetysjärjestöjen kanssa yhteensä noin 2000 nimikkosopimusta. Niiden kautta tuettiin joko suomalaisten nimikkolähettien tai yhteistyökirkkojen työtä.

Lähetysjärjestöjen yhteistyön koordinoimisesta sekä luterilaisen kirkon lähetystyön kehittämisestä huolehtii Kirkon lähetystyön keskus, joka perustettiinKirkkohallitukseen vuonna 1975. Keskus huolehtii myös kirkon lähetystyön yhteisestä kasvatuksesta, koulutuksesta ja tiedotuksesta. Se julkaisee kaksi kertaa vuodessa ilmestyvää Kirkkomme Lähetys -lehteä sekä vuosittain ilmestyvää Lähetysteologista Aikakauskirjaa.

Lähetystyötä ja kansainvälistä apua http://evl.fi/EVLfi.nsf/Documents/2BBCF1BAB2917F46C2256FEA003E4B45?OpenDocument&lang=FI Suomen Lähetysseura http://felm.suomenlahetysseura.fi/ Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys SLEY http://sley.fi/ Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland SLEF http://www.slef.fi/ Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys http://sekl.fi/ Lähetysyhdistys Kylväjä http://www.kylvaja.fi/ Suomen Pipliaseura http://www.piplia.fi/ Medialähetys Sanansaattajat http://sansa.fi/

Takaisin sivun alkuun