Jeesus Kristus on Jumalan Sana. Isolla kirjoitettaessa Sana (kr. Logos) tarkoittaa siis Kristusta. Kristus-Logos oli läsnä jo maailman luomisessa, kun Luoja, Isä loi maailman. Maailma luotiin siis Logoksen kautta.

Käsitys Logoksesta esiintyy myös antiikin filosofian opeissa todellisuuden perimmäisestä rakenteesta. Johanneksen evankeliumin alku luo perustan kristilliselle Logos-teologialle.

Raamattu Jumalan sanana

Jumalan sana pienellä alkukirjaimella tarkoittaa yleensä Raamattua. Vanhan ja Uuden testamentin kirjoitusten ytimenä ovat Jumalan ilmoitukset, joita profeetalliset henkilöt Raamattuun taltioiduissa teksteissä julistavat.

Jumalan sanaa on myös se Raamattuun perustuva julistus ja opetus, jota kristillisessä kirkossa annetaan. Raamattu ja sen mukainen julistus ja opetus ovat Jumalan sanaa nimenomaan siinä merkityksessä, että ne ovat todistusta siitä, että Jeesus on luvattu Messias eli Kristus.

Takaisin sivun alkuun