Rippikoulu edeltää rippijuhlia

Rippikoulu on noin puolen vuoden mittainen tutustuminen seurakuntaan ja kristilliseen uskoon. Rippikouluun osallistuminen on vapaaehtoista.

Rippikoulun tavoitteena on, että

  • nuori saa eväitä elämäänsä, kun rippikoulussa pohditaan elämään ja uskoon liittyviä asioita yhdessä muiden nuorten ja seurakunnan aikuisten kanssa
  • nuori vahvistuu siinä uskossa, johon hänet on kasteessa otettu
  • kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen
  • oppii elämään rukouksessa ja seurakuntayhteydessä.

Milloin rippikouluun?

Useimmin rippikoulu käydään Suomessa sinä vuonna, kun nuori täyttää 15 vuotta. Vuonna 2016 suomalaisista 15-vuotiaista nuorista rippikoulun kävi 85,9 %.

Jos lapsi on mennyt 6-vuotiaana kouluun, vanhempi voi anoa kirkkoneuvostolta tai seurakuntaneuvostolta lapselleen mahdollisuutta käydä rippikoulu 14-vuotiaana eli samaan aikaan luokkakavereiden kanssa. Yhtä hyvin rippikoulun voi käydä vuotta myöhemmin.

Myös kirkkoon kuulumaton nuori voi vanhempiensa luvalla ilmoittautua rippikouluun. Vanhempien luvalla nuori voi myös liittyä kirkon jäseneksi rippikoulun aikana. Siinä tapauksessa hänet voidaan konfirmoida. Kirkkoon liittyvä nuori kastetaan, ellei häntä ole aiemmin kastettu.

Rippikoulun voi käydä myös aikuisena. Aikuisrippikouluun voi osallistua myös verkossa, omassa tahdissaan ja omalla tavallaan.

Mitä rippikoulu sisältää?

Rippikoulu toteutetaan puolen vuoden aikana, ja sen laajuus on 80 tuntia. Sen aikana tutustutaan evankelis-luterilaiseen uskoon ja seurakunnan toimintaan ja pohditaan elämän tärkeitä kysymyksiä.

Rippikoulun neljä osiota:

1) teemapäivät 

2) jumalanpalvelus ja nuorisotoiminta

3) intensiivijakso (1-2 lähipäivää + leiri/päiväleiri)

4) konfirmaatio

Rippikoululainen osallistuu seurakunnan jumalanpalveluksiin, toimintaan ja erilaisiin tapahtumiin. Hän tutustuu seurakunnan työntekijöihin, ja vastaavasti työntekijät tutustuvat häneen. Seurakunnan tilat ja kokoontumispaikat tulevat tutuiksi. Lisää tietoa rippikoulun opetuksen sisällöistä: Tutki uskoa.

Rippikoulun voi käydä leiri-, päivä- tai iltarippikouluna. Leirimuotoista rippikoulua voidaan suosionsa puolesta sanoakin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon menestystarinaksi.

Oppimisen tai muista erityistä huomiota vaativista haasteista kannattaa jutella ajoissa rippikoulupapin kanssa, jotta ne voidaan ottaa huomioon rippikoulun toteuttamisessa. Erityisryhmille järjestetään myös omia rippileirejä ja -kouluja. Katso lisää: Antia arkeen.

Timantinmuotoisella kuviolla kerrotaan rippikoulun toiminta-ajatus ja tavoitteet.
Rippikoulun toiminta-ajatus ja tavoitteet timanttikuviossa