Rippikoulu edeltää rippijuhlia

Rippikoulu on noin puolen vuoden mittainen tutustuminen seurakuntaan ja kristilliseen uskoon.

Rippikoulun tavoitteena on, että

  • nuori vahvistuu siinä uskossa, johon hänet on kasteessa otettu
  • kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen
  • oppii elämään rukouksessa ja seurakuntayhteydessä.

Milloin rippikouluun?

Useimmin rippikoulu käydään Suomessa sinä vuonna, kun nuori täyttää 15 vuotta. Suomalaisista 15-vuotiaista nuorista rippikoulun käy vuosittain noin 83,5 % (2015).

Jos lapsi on mennyt 6-vuotiaana kouluun, vanhempi voi anoa kirkkoneuvostolta tai seurakuntaneuvostolta lapselleen mahdollisuutta käydä rippikoulu 14-vuotiaana eli samaan aikaan luokkakavereiden kanssa. Yhtä hyvin rippikoulun voi käydä vuotta myöhemmin.

Kirkkoon kuulumaton nuori voi vanhempien luvalla ilmoittautua rippikouluun. Vanhempien luvalla nuori voi myös liittyä kirkkoon rippikoulun aikana. Siinä tapauksessa hänet voidaan konfirmoida. Kirkkoon liittyvä nuori kastetaan, ellei häntä ole aiemmin kastettu.

Rippikoulun voi käydä myös aikuisena. Aikuisrippikouluun voi osallistua myös verkossa, omassa tahdissaan ja omalla tavallaan.

Mitä rippikoulu sisältää?

Rippikoulu toteutetaan puolen vuoden aikana, ja sen laajuus on 80 tuntia. Sen aikana tutustutaan evankelis-luterilaiseen uskoon ja seurakunnan toimintaan ja pohditaan elämän tärkeitä kysymyksiä.

Rippikoululainen osallistuu seurakunnan jumalanpalveluksiin, toimintaan ja erilaisiin tapahtumiin. Hän tutustuu myös seurakunnan työntekijöihin ja työntekijät tutustuvat häneen. Seurakunnan tilat ja kokoontumispaikat tulevat tutuiksi. Lisää tietoa rippikoulun opetuksen sisällöistä: Tutki uskoa.

Useimmiten rippikouluun liittyy noin viikon mittainen leirijakso, mutta seurakunnat järjestävät myös päivä- ja iltarippikouluja.

Oppimisen tai muista erityistä huomiota vaativista haasteista kannattaa jutella ajoissa rippikoulupapin kanssa, jotta ne voidaan ottaa huomioon rippikoulun toteuttamisessa. Erityisryhmille järjestetään myös omia rippileirejä ja -kouluja. Katso lisää: Antia arkeen.