Ristiäiset

kastejuhla, lapsi naisen sylissä. pappi laittaa vettä pienokaisen päähän, kummit taustalla

Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä tiedän sen.

(Psalmi 139: 13–14)

Ristiäisissä eli kastejuhlassa ihminen saa kasteen, jonka myötä hänestä tulee kotiseurakuntansa ja koko maailmanlaajuisen kirkon jäsen. Kasteen perustana on Jeesuksen antama kaste- ja lähetyskäsky (Matt. 28:18–20).

Kaste on kristittynä olemisen perusta, liitto Jumalan ja ihmisen välillä. Muut kirkolliset toimitukset perustuvat kasteeseen.

Lapsen huoltajat päättävät yhdessä lapsen uskonnollisesta asemasta. Lapsi voidaan kastaa evankelis-luterilaisen seurakunnan jäseneksi, jos ainakin toinen vanhemmista on kirkon jäsen.

 

 

YouTube-video