Mitä rukous on?

Rukous on sydämen puhetta Jumalan kanssa 

Miten rukoilen? Mitä rukous on? 

Raamatussa Filippiläiskirjeessä sanotaan: 

“Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa.” (Fil. 4:6) 

Rukous on yhteydenpitoa Jumalan kanssa, sydämen puhetta ja oman sisimmän avaamista vuorovaikutukseen Jumalan kanssa. Rukoilla voi yksin tai yhdessä muiden kanssa, kotona hiljaa tai messussa. Rukoilla voi myös muuten kuin sanoilla. Voit tanssia, maalata, kirjoittaa, kävellä metsässä hiljaisuudessa tai huokaista meren ääressä. Rukous voi olla sanallista tai sanatonta viipymistä Jumalan edessä – missä ja milloin vain. 

Rukous voi esimerkiksi olla suunnattuna Pyhälle Kolminaisuudelle tai jollekin Jumalan persoonista: Isälle, Kristukselle tai Pyhälle Hengelle. Rukous voi olla tutun iltarukouksen, ruokarukouksen tai Isä meidän -rukouksen lukemista tai vapaata, tilanteen synnyttämää sanallista tai hiljaista, meditatiivista ja sanatonta rukousta.

Rukousta toisten puolesta kutsutaan esirukoukseksiSynnintunnustus on katumusrukous. Ehtoollisen jälkeen seuraa kiitosrukous. Virret ovat laulettuja rukouksia. Rukouksesta opetetaan muun muassa Katekismuksessa

Takaisin sivun alkuun