Nuorisotyönohjaaja tekee yhteistyötä koulujen ja oppilaitosten kanssa

Joukko kesävaatteisiin pukeutuneita riparilaisia osallistuu yhteisleikkiin ulkona.

Kirkon nuorisotyönohjaaja toimii kouluikäisten lasten, nuorten ja heidän perheidensä sekä nuorten aikuisten parissa. Hän koordinoi ja kehittää seurakunnan lasten ja nuorten toimintaa yhdessä heidän kanssaan.

Työssä keskeistä on yksilöiden kohtaaminen ja erilaisten ryhmien ohjaaminen. Myös leirit ja retket ovat osa työtä. Työhön kuuluu myös yhteistyö koulujen ja oppilaitosten kanssa sekä verkostoyhteistyö kuntien ja järjestöjen kanssa. Työssä tarvitaan kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntemusta.

Koulutus

Nuorisotyönohjaajan virkaan valmistutaan suorittamalla sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi AMK/kirkon nuorisotyönohjaaja, 210 op) tai humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto (yhteisöpedagogi AMK/kirkon nuorisotyönohjaaja, 210 op).

Koulutusta järjestään 

Piispainkokous on määritellyt kirkon nuorisotyönohjaajan viran kelpoisuusvaatimukset (Sakasti-palvelussa).

Kirkon nuorisotyönohjaajan ja hengellisen työn työntekijän ydinosaamiskuvaukset (Sakasti-palvelussa)