Diakoni ja diakonissa auttavat elämän haasteissa

Diakoni keskustelee ja kirjoittaa muistiinpanoja paperille työpöydän ääressä. Vastapäätä istuu asiakas.

Diakoniatyöntekijä tekee työtä erilaisissa elämäntilanteissa ja kriiseissä olevien ihmisten ja perheiden sekä yhteisöjen kanssa. Työssä hän tukee ihmisten omia voimavaroja. Työ edellyttää hädän kuulemista ja näkemistä sekä sen syiden esille tuomista ja vaikuttamista. Työntekijä toimii kansalaisjärjestöjen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon verkostoissa.

Diakonian viranhaltijana voi toimia henkilö, joka on koulutukseltaan diakoni tai diakonissa. Työssä tarvitaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja sekä diakoniatyön asiantuntemusta. Diakonilla on koulutuksensa pohjalta sosiaalialan erityisosaaminen ja diakonissalla erityisosaaminen on ihmisten kokonaisvaltainen terveyden edistäminen.

Koulutus

Diakonian virkaan valmistutaan suorittamalla sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi AMK/ diakoni (210 op) tai sairaanhoitaja AMK/ diakonissa (240 op).

Koulutusta järjestään 

Kirkkohallituksen päätös diakonian virkaan vaadittavista tutkinnoista (Sakasti-palvelussa)

Diakonian viranhaltijan ja kirkon hengellisen työn työntekijän ydinosaamiskuvaukset (Sakasti-palvelussa)