Hyppää sisältöön

Sota

Kristillisen opetuksen mukaan sota on synnin seurausta. Sota voi tulla kyseeseen vain äärimmäisenä ja viimeisenä puolustuskeinona suuremman pahan ehkäisemiseksi. Tämä merkitsee muun muassa hyökkäyssodan kieltämistä. Näkemykseen liittyy niin kutsuttu oikeutetun sodan teoria, jonka ovat muotoilleet kirkkoisät Augustinus ja Tuomas Akvinolainen.

Suomen evankelis-luterilainen kirkko pitää sotaa kansojen ja ihmiskunnan onnettomuutena. Tappaminen ei voi koskaan olla moraalinen velvollisuus, mutta niin kutsuttuun oikeutettuun sotaan osallistuminen on hyväksyttävää.

Luterilainen kirkko pyrkii tekemään rauhantyötä lujittaakseen sotaa vastustavia asenteita ja rajoittaakseen aseiden käyttöä tai niillä uhkaamista ratkottaessa kansainvälisiä ristiriitoja. Kirkko toimii asennekasvattajana, esirukoilijana ja uhrien auttajana. Se pitää yhteyttä erilaisiin rauhaa ja ihmisoikeuksia puolustaviin järjestöihin ja kirkkoihin.

Oikeutetun sodan teorian nojalla kristikunnan enemmistö on jyrkästi tuominnut ydinaseet ja muut joukkotuhoaseet, joiden käyttö ei voi koskaan olla kohtuullista päämäärään nähden. Joukkotuhoaseiden käytöllä syyllistytään liian suureen väkivaltaan, ja uhrien määrä kasvaa kohtuuttomaksi. Ydinaseiden käyttö ja niillä uhkaaminen on rikos ihmisyyttä vastaan.

Valtion velvollisuus on suojella kansalaisiaan sekä yhteiskunnan sisältä että maan rajojen ulkopuolelta tulevalta väkivallalta voimakeinoja käyttäen. Voimakeinojen käytössä ei ole kysymys sellaisenaan suositeltavasta asiasta, vaan pienemmän pahan valitsemisesta. Kirkko tunnustaa puolustusvoimien tarpeellisuuden ja näkee niiden roolin rauhan ja Suomen itsenäisyyden turvaajana. Kirkollinen työ puolustusvoimissa koostuu rauhan aikana julistuksesta, opetuksesta ja sielunhoidosta. Kirkollista työtä johtaa kenttäpiispa.

Kirkko pitää lakisääteisen asevelvollisuuden suorittamista kansalaisvelvollisuutena, mutta puolustaa uskonnollisista ja eettisistä syistä asepalveluksesta kieltäytyvien oikeutta valita ilman painostusta aseeton palvelu tai siviilipalvelu. Kirkko tukee Suomen kehitysyhteistyötä pyrkimällä lujittamaan maailmanrauhaa ja poistamaan sitä vaarantavia tekijöitä sekä edistämään ihmisoikeuksien kunnioittamista.

Kristikunnassa ja luterilaisuudessa on sijaa myös radikaalille pasifismille, joka suhtautuu torjuvasti kaikkeen tappamiseen. Tällöin viitataan usein Kristuksen opetukseen ja esimerkkiin ja erityisesti Vuorisaarnaan.